Profil autora ROSA ŽIVOTA ZRAKEM VNITŘNÍM OSVÍCENA

ROSA ŽIVOTA ZRAKEM VNITŘNÍM OSVÍCENA

Profil autora ROSA ŽIVOTA ZRAKEM VNITŘNÍM OSVÍCENA

Pošli vzkaz
Žena
26 let

Naposledy aktivní
15.11.2018 11:36:22

svět, z něhož jednou budu vytržena.

Tipy obdržené: 1018
Tipy rozdané: 1554

Komentáře obdržené: 461
Komentáře rozdané: 1688
 (k cizím dílům: 1212)

Přidej k oblíbeným
Přidej k blokovaným
Autor píše o sobě

"Nakonec budou jen dva druhy lidí.
Ti, kteří Bohu řeknou "buď vůle Tvá"
a ti, kterým Bůh řekne "buď vůle tvá.
C. S. LEWIS"
Tak to jsem já,Tvořilka Lenka. No, ostatně mám i profil zde Tvořilka Lenka Čajková :)

Jednou , při psacím rozprávění, obdržela jsem přenádherný vzkaz odkamarádky s přezdívkou Slzy deště:

> "Archaismy jsou zastaralé výrazy a ty užíváš krásné koncovky a celkově si pohráváš s textem, máš bohatou slovní zásobu. Myslím, že tvá celičká duše má barvy archaismu, má výjimečné myšlení k dnešní době a lidem. Narodila jsi se s ní, ty sama jsi takový nádherný a kouzelný zázrak. Tolik silný a zároveň pokorný člověk. Život tě často tvrdě zkoušel, ale ty jsi pokaždé obstála. A během té cesty jsi dokreslovala svůj vlastní vnitřní archaický svět. Máš jiné, lepší hodnoty než většina nás ostatních. Jsi propojena s Bohem. A tvá duše a srdce vytvářejí hluboké myšlenky, které notují do celého světa v podobě tvého nádherného hlasu, tak uklidňujícího. Tvé myšlenky jsou mnohem dál, a přesto dokážeš mít porozumnění k nám ostatním. Tvá duše jakoby tu žila už celá staletí a léčila zbloudilé pocestné kolem, léčila svět. Ta krásná hra se slovy, prozařuje do všech temných zákoutí, aby se lidé přestali bát. U mě se ti to taky povedlo. Za ten krátký čas, jsi mi moc moc pomohla. Tvá duše léčí polámaná křídla, aby ty naše duše mohly opět zvlétnout k nebi."

A tím mi dodala velmi hodně síly k dalšímu tvoření.. :-)
Jsem jí za to nesmírně vděčná! :-)

Cituji velmi vzácná slova od úžasného autora knihy Vytržení, Sergeje Mihála.
Jeho kniha byla napsána velmi strhujícím a vlivným způsobem.Tak tedy zde ta slova:
"Naša doba, ako aj všetky pred ňouje plná otázok.
Sú hlboko v našom srdci.Máme ich od svojho narodenia ale skrývame ich.
Kdie začína a kdie končí náš život?
Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká inájeho forma?
Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život.
Je ako dým páry; na chvílu sa ukážea v okamihu zmiznie.
Človek je čo do svoich dní ako trávaKvitne ako kvet na poli.
A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet.
A jeho miesto ho vjacej nepozná.
V jednej chvíli zme ako malé hrajuce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkých a toľko lásky.
A v tom druhom okamihu sme starý, mame zvraskavenu tvár a mnoho krásných a dobrých ľudí nážho života už z nami nieje.
Kto nám dá..Odpoveď?
_Je Niekto, Kto _bol_ na druhej strane a ako Jediný sa _vrátil a_žije_.
Ako jediný vstal z mrtvých a má pre nás odpoveď.

Ano! Je to Ježiš.
Na kríži zomrel ukrutnou smrťou ale na treti deň vstal z mrtvých.
Meno Ježiš ľudia vyslovujú denně a to tisícekrát.
Avšak toto meno je pre vetšinu skryté.Nepoznané a velkým tajomstvom.
Tajomstvo, ktore je skryté pred velkými, mocnými a múdrými tochto sveta a zjavene je iba tým, ktorých srdce je hladné po Pravdě a hladné, poznať Boha.
Kto a kým je Ježiš?
On povedal: "Ja som Svetlo sveta.Ja som prišiel,Svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo Mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby ty, ktorí nevidia, vidieli a tý, ktorý vidia, aby boli slepí.
Ja som Cesta, Pravda i Život.Nikto neprijde k Otcovi, len skrze Mňa.
Ja som chlieb Života a chlieb, ktorý dávám, je moje tělo, ktoré já dám za život sveta.
Ja som ten dobrý Pastier, ktorý kladie svoj život za ovce. Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto verí vo Mňa, aj keby zomrel, _žiť_ _budě._
A nikto, kto žije a verí vo Mňa, nězomrie naveky.
Ja som prišiel na svet, aby každý,kto je z Pravdy,počul Muoj Hlas.
Mnoho ľudí si myslia, že Ježíš bol filozof, mudrc, dobrák alebo myslitel.
Alebo snad nejaký snívajúci gurul
Ale Ježíš _Nebol filozof._
On nepovedal: "ja mám pravdu," ale povedal: "Ja _som_ Pravda-.
On nepovedal: "Ja poznám Cestu," ale povedal: "Ja !_som_ Cesta."

On povedal: "Ja _som_ _Cesta._
On nepovedal: "Ja viem niečo o životě,"
On povedal: "Ja _som Život!_ Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný. Počiatok i koniec."
On je obraz neviditelného Boha.
V Ňom bol Život a ten Život bol Svetlom ľudí.
A to Svetlo svieti vo tme a tma, nemá moc ho zadržať.
To je to pravdive Svetlo, ktore, osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet.
Na svetě bol a svet bol stvorený skrze Něho.
A svet ho nepoznal.Prišiel do svojho vlastneho a Jeho vlastny ho neprijali.
Ale všetkým, kto Ho prijali, dal pravomoc stáť sa dětmi Božími.Tým, ktorý verja v Jeho meno.
Lebo: Tak Boh _miloval_ svet, žeSvojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal Život večný."
 
mno a zde můj odkaz na youtubekanálhttps://www.youtube.com/channel/UCX5z1TdnuMoAKRNGWYaZZFvg
 
 

a zde
https://www.psanci.cz/dilo.php?dilo_id=37981-i-zvuky-se-zblazni
Jo...jeste neco hihi :D
Na tomto literu mám také účet TVOŘILKA LENKA ČAJKOVÁ...
A NĚKDY SE PŘIHLÁSÍM V ANONYMNÍM OKNĚ NA JEDEN PROFIL A VE DRUHÉM NA DRUHÉM, TAK JEN, ABYSTE VĚDĚLI, ŽE TO JSEM JÁ :DDDDDDD :)

© 2004 - 2018 liter.cz v1.4.3 | Facebook, Twitter