Profil autora TVOŘILKA LENKA ČAJKOVÁ

TVOŘILKA LENKA ČAJKOVÁ

Profil autora TVOŘILKA LENKA ČAJKOVÁ

Pošli vzkaz
Žena
26 let

Registrace od
02.11.2018 16:09:50
(261 dnů)

Tvorba celkem:
Básně (23)
Pohádky, bajky (1)
Povídky (1)
Miniatura, hříčka (9)
Poezie v próze (1)
Prozaická miniatura (4)
Ostatní (1)

Naposledy aktivní
20.07.2019 23:24:27


Tipy obdržené: 215
Tipy rozdané: 370

Komentáře obdržené: 111
Komentáře rozdané: 359
 (k cizím dílům: 244)

Přidej k oblíbeným
Přidej k blokovaným
Autor píše o sobě

 

 Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží ... Mistr Jan Hus (Výklad viery 1412)

 

LÍBEZNÝ KOUSEK ZE ČTENÍ NA FB:

"Jednoho dne před nějakou dobou, šel lesem muž, jehož srdce bylo obtíženo žalem. Jak přemýšlel o svém životě, připomínal si mnoho špatných věcí. Vzpomínal na ty, kdo o něm lhali, když ještě pracoval. Jeho myšlenky se točily kolem těch, kteří jej okradli a podvedli. Vzpomenul na rodinu, kterou ztratil. Jeho mysl se obrátila k nemocem, kterými trpěl, a ze kterých nebyl uzdraven.
Celá jeho duše byla naplněna hněvem, vztekem a zklamáním. Stál tam toho dne a hledal odpovědi, ale nic nenacházel, jen jej napadaly další neúspěchy. Poklekl u jednoho starého dubu, aby hledal Toho Jediného, o kterém věděl, že by zde měl vždy být. A se slzami v očích se modlil:
„Pane, Ty jsi v mém životě učinil nádherné věci. Tys mi řekl, že mám pro Tebe udělat mnoho věcí a já jsem radostně poslechl. Ty dnes musíš odpustit. Jsem nešťastný, Pane, protože já nedovedu. Nevím jak. To není fér, Pane! Nezasloužil jsem si všechny ty zlé věci, které se mi staly a já nebudu odpouštět. I když jsou Tvé cesty dokonalé, Pane, tuto jednu věc nemohu udělat, protože nevím, jak odpustit.“
Jak tam klečel v tichu a stínu toho starého dubu, pocítil, že mu něco spadlo na rameno. Otevřel oči. Koutkem oka zahlédl na košili něco červeného. Nemohl se pohnout, aby se podíval, protože tam, kde měl být dub, byl v zemi velký, hranatý kus dřeva. Pozvedl hlavu a uviděl dvě nohy probité ke dřevu velikým hřebem. Pozvedl hlavu více a do očí mu vstoupily slzy. Uviděl Pána Ježíše, visícího na kříži. Uviděl hřeby v Jeho rukou a ránu v Jeho boku, rozdrásané a zbité tělo, dlouhé trny zaryté do Jeho hlavy. Nakonec uviděl utrpení a bolest v Jeho drahocenné tváři. Když se jejich oči setkaly, slzy toho muže se změnily ve vzlykání a Pán Ježíš začal mluvit:
Lhal jsi někdy? Muž odpověděl – ano, Pane. Bylo ti někdy vráceno více drobných a ty sis je ponechal? Muž odpověděl – ano, Pane. A muž vzlykal víc a více. Vzals někdy něco v práci, co nebylo tvé?, ptal se Ježíš. A muž odpověděl – ano, Pane. Přísahal jsi někdy a použils k tomu jméno Mého Otce nadarmo? Muž již v pláči řekl: Ano, Pane.
A Ježíš se ptal ještě mnohokrát: „udělals někdy ...?“ Pláč toho muže se stal nekontrolovatelným, protože mohl odpovídat pouze – ano, Pane.
Tehdy Ježíš obrátil hlavu z jedné strany na druhou a muž ucítil, že něco spadlo na jeho druhé rameno. Podíval se a uviděl, že je to Ježíšova krev. Když opět vzhlédl, setkaly se jeho oči s Ježíšovými a on uviděl pohled takové lásky, jakou si dříve neuměl vůbec ani představit.
Pán Ježíš řekl: ANI JÁ JSEM SI TO NEZASLOUŽIL, ALE JÁ TI ODPOUŠTÍM.
Může to být velice těžké, když něčím procházíš, ale když se podíváš zpět na svůj život, uvědomíš si, jak je tato odpověď pravdivá. Čti ji pomalu a nech ji do sebe vsáknout.
Čti ji znovu, protože v ní je hloubka.
Pokud tě do té situace přivedl Bůh, On tě tím také provede.
Pane, miluji Tě a potřebuji Tě. Přijď dnes do mého srdce.
Bez Tebe nemohu učinit nic.


_________
"PŘENÁDHERNÉ VERŠE Z BIBLE, BOŽÍHO ŽIVÉHO SLOVA
Z BIBLE
Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. (Zjevení Janovo 2,10)
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. (Zjevení Janovo 3,11)
"PŘEKRÁSNEJ CITÁT :-)
"Ak máš vieru aj dnešný deň, jediným dôvodom tejto skutočnosti je krv Ježiša. John Piper"
"

__________________
"Milovat, to není jen pohled věnovaný jeden druhému, znamená to dívat se společným směrem.
Antoine de Saint-Exupéry...Zobrazit víc"
__________


Tak to jsem já, chci být jako ranní Rosa,Souznílka pro mnohé, ,Tvořilka či Ochránkyně utlačovaných,, nenávidící bezpráví:) :)
Jsem bytost tvořivá a miluji svého muže...A miluji tvořivé lidi. :)

PŘENÁDHERNÁ AUTORKA ZDE NA LITERU ZDE O MĚ NA SERVERU PSANCI.CZ ŘEKLA TATO LÍBEZNÁ SLOVA A MĚ SE KUTÁLELY SLZY PO TVÁŘÍCH DOJETÍM....
NAPSALA:
"Je to hrozně milá a laskavá dívka, která si nezaslouží, co jí osud uchystal, a která vidí ve všech lidech krásu a dobro a dokáže v nich vnímat to lepší, což je vlastnost, která je dnes myslím na pokraji vyhynutí:)
Přirostla k mému srdíčku pozoruhodně rychle a drží se ho pevně. Píše nádherné básně, z nichž cítíte jejího působivého ducha a její kreativitu a víru, čistou víru."

© 2004 - 2019 liter.cz v1.4.4 | Facebook, Twitter