Profil autora Ray Magini

Ray Magini

Ray Magini

Muž

Naposledy aktivní
16.09.2021 17:04:11


Tipy obdržené: 444
Tipy rozdané: 124

Komentáře obdržené: 420
Komentáře rozdané: 679
K cizím dílům: 308emoji
Autor píše o sobě:

♪♪♪ The Transference ♪♪♪

 

...Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším...

 

...Za světem myšlení se nachází skutečná pravda...

 

...To, co tvoří základní pravdu, skutečnou realitu, není možné pojmenovat ani pojmout myslí...

 

...Vše má duševní podstatu...

 

...Užívání má univerzální platnost a ten, kdo jej porušuje, trpí v důsledku svého sváru s přírodními silami...

 

...Ke zrušení nežádoucí frekvence duševního stavu nebo nálady se využije zákon polarity tím, že se soustředí na opačný pól toho, co se chce vyvážit a tím se změní jeho vibrace, jeho pravá podstata...

 

...Vše je možné přeměnit z jednoho stavu na druhý...

 

...Lidé, kteří dosáhli polovičaté moudrosti a kteří si uvědomují relativní neskutečnost vesmíru, se domnívají, že mohou porušovat jeho zákony. Takoví lidé jsou ješitní. Opravdu moudří lidé, již poznali podstatu vesmíru, využívají proti přírodním zákonitostem duševní zákony. Používají nástroje vyšší úrovně proti úrovním nižším a přeměňují nežádoucí v žádoucí. Moudrost neznamená mít sny, vize, fantastickou představivost nebo život, ale používat vyšší sílu proti nižší a vyhnout se tak bolestem spojených s nižšími rovinami pomocí frekvence na vyšší úrovni. Moudrost je transmutace, a nikoliv domýšlivé odmítání zákonů...

 

...Všechny paradoxy lze vyřešit...

 

...Jsou-li uši zralé slyšet, objeví se ústa, která je naplní moudrostí...

© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter