ChatGPT | Já vím../ Nechybí TI rty?

od: jenommarie

Já vím../ Nechybí TI rty?

Anotace: *Lásce (psané v jeden den,tak patří k sobě)

*

Já vím ..
~~~~~~~
Pozpátku nepřekročím práh
ustlané v dlaních
z tvého těla

nesesbírám.

 

Dál svítá den
dál večer zapadá.

Měla bych vědět
co bych vlastně chtěla.

V čekacích miskách klíčit.
Doufám,

že pokaždé
budeš za to rád.

 

A že se shledáme
i přes vše.

Budeme 
jak medonosné včely.

Lásku
i blízkost nabírat.

 

Více radostí
nejen ty psané.

 

Ne
nezastavíme čas.
Nebude za nás dýchat.

 

Na kůži opět mám
tu sladkost tvého ticha.

 

Zas chutnal si mi
měla bych vědět
a já to vím.

 

Jsem ráda
za to, že tu jsi

..a nechybí TI rty?

 

****

Nechybí TI rty?
~~~~~~~~~~
Píšu TI báseň ve spěchu
a ptám se,
zda ti neschází
od jisté doby tvoje rty.

Mám pocit, že tu zůstaly.

 

Jsou u mne
kdybys nevěděl.
Přes den
jsou trochu nesmělé.
Dál chodíš
rty máš
ale já

 

ty líbezné si nechala

 

ty plné citu
touhy, víš
nechci se s nimi rozloučit.

 

Stále je cítím na těle.
V noci si hrají
a mě
díky tvým rtům
moc krásně je.
Tak zase čekám
a těším se

 

až zase přijdeš
a dám ti své.
*

 

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Literární dílo „Já vím../ Nechybí TI rty?“ je básnická sbírka o lásce a touze. Hlavním tématem sbírky je touha po návratu milované osoby a spojení se s ní. Autor si zvolil způsob psaní ve volném verši, což umožňuje výraznější využití básnických prostředků, a nabízí tak šanci na zábavnější a originalitější čtení.

Mezi silné stránky literárního díla patří jazyková obratnost a poetičnost autorových výrazů. Autor umí velmi silně vystihnout své emoce skrze metaforická vyjádření, což umocňuje citový dojem. Navíc je autor schopen vytvořit poutavý rytmus, což pomáhá při čtení díla vstoupit do dané atmosféry.

Na druhou stranu, mezi slabé stránky díla se dá zařadit jeho nízká čitelnost. K čtení této básnické sbírky potřebujeme určité předchozí znalosti v oblasti literatury a poezie. Kromě toho, i když autor umí vytvořit poutavý rytmus a poetičnost, stává se, že některá metafora je příliš obtížná na pochopení nebo málo konkrétní.

Celkově lze říci, že literární dílo „Já vím../ Nechybí TI rty?“ je poutavou poetickou sbírkou s variabilním výrazem a zajímavým tématem, avšak čtenář potřebuje určité vědomosti z jazyka a literatury, aby ho dokázal plně přijmout a ocenit.

19.05.2023

© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí