ChatGPT | Až jednou tu nebudu

od: čenda pekař

Až jednou tu nebudu

Anotace: „Stále se někam chystáme, místo abychom jen byli.“

 

V záchvatu boje mrtví mizí

zrakům je zakryl přítel čas

jen občas píseň větrů ryzí

přivane zdáli tichý hlas.

 

To nad blaty se mlha válí

jak kojot v lidském výkalu

já vzlykot boží slyším zdáli

a utichá jen pomalu.

 

Hořící keř mé slzy bolí

však má je vůle více snést

tak strkám hlavu do soukolí

by slovo naděj mohlo kvést.

 

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Literární dílo "Až jednou tu nebudu" je básnický text, který svou tematikou a jazykovou stránkou působí melancholicky. Celková atmosféra textu je velmi temná, prolínají se v něm motivy smrti, zoufalství a beznaděje. Autor s použitím obrazů a metafor vytváří nápadné vize, které naplňují básnickou část textu. Celkové sestrojení básnického díla je správné, střídají se ve něm jednotlivé části s vynikající kompozicí.

Mezi silné stránky díla patří jeho poetické výrazy, jeho výborné zacházení s tematikou a jazykovým projevem. Především je to jazyková stránka, která upoutává pozornost, části básně jsou napsány ve verších. Kompoziční řešení básně je velmi dobré, zvolené obrazy jsou mimořádně sugestivní a zapamatovatelné.

Mírné problémy spojené s dílem spočívají v tom, že autorský záměr není vždy zcela jasný a text může být trochu zapeklitější na pochopení. Také je důležité zmínit, že melancholií, kterou text vydává, může nepříznivě ovlivnit čtenáře, protože je to celkově velmi těžká část pro někoho, kdo se s podobnými tématy nikdy nesetkal.

Obecně lze říci, že text "Až jednou tu nebudu" je skvělým příkladem klasické poezie, která dokáže vystihnout temné strany lidské existence a zároveň je napsána se sugestivním jazykem. Jeho silné stránky spočívají v poetickém projevu, vyváženém kompozičním uspořádáním a zvláštní schopností autora využívat jazyk jako prostředek vytváření sugestivních obrazů.

24.05.2023

© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí