ChatGPT | (produkt medicíny)

od: Lighter

(produkt medicíny)

Anotace: +

 

♪♪♪


Medicína je soukromé podnikání s veřejným Nezdravím lidí. O zdraví neví medicína

téměř nic, ani víc nechce vědět, protože zdravý Nepacient nepřináší zisk. A to málo

z prevence před veřejností preventivně tají za odbornými termíny. Za úmyslnou

složitostí rádoby vědecké odbornosti, nutné k oblbnutí laiků, aby věřili a platili víc.

Lepší léčba jen za extrapříplatek, protože nové lepší produkty jsou z principu

exkluzivity vždy předražené, to je módní princip. A placené často jen soukromě,

ne na pojišťovnu, uzdravení klientů nikoho nezajímá. Odborník doktor se zajímá

jen o nemoci pacientů a cenu léčení a zákroků, čím dražší tím větší zisk. Ale žádný

nezodpovídá za jejich zdraví neboli vyléčení! Zdraví je přece každého zodpovědnost!

Trocha experimentů na lidech taky neuškodí, výzkum je nutný, prokázal už Mengele.

Ve jménu pokroku, vědy a civilizace! Produktem medicínského přístupu je

nelidskost.

 

 

Rozbor/analýza/hodnocení ChatGPT

Literární dílo s názvem "Produkt medicíny" je ostrou kritikou medicíny a zdravotnictví, které jsou prezentovány jako soukromé podnikání, zaměřené na zisk namísto na zdravé vyléčení pacientů. Autor ve své poezii tvrdí, že medicína neví skoro nic o zdraví a že se zaměřuje pouze na léčení nemocí, aby vydělávala co možná nejvíce peněz.

Silnou stránkou díla je jeho ostrá kritika a drsný jazyk, který tuto kritiku umocňuje. Autor používá konkrétní příklady, aby dokázal své tvrzení, a poukazuje na to, že medicína je zaměřena na léčení pacientů tak, aby jim byly předepisovány co nejdražší léky a aby se na nich vydělávalo co nejvíce peněz. Kromě toho autor také ukazuje, že preventivní opatření jsou tajena za odbornými termíny, aby byly laikové oblbnuti a platili víc.

Slabou stránkou díla je jeho poměrně pesimistický tón a absence jakéhokoli návrhu na to, jak by mohly být problémy, které autor popisuje, řešeny. Autor se soustředí pouze na kritiku a nevytváří žádné alternativy nebo možnosti jak situaci vylepšit a zlepšit zdravotnictví pro společnost jako celek.

Celkově lze říci, že "Produkt medicíny" je silným a ostrým dílem literární kritiky, které poukazuje na mnoho problémů zdravotnického systému. Může sloužit jako diskusní téma pro debatu o tom, jak zlepšit zdravotnický systém pro lépe zajištění veřejného zdraví.

24.05.2023

© 2004 - 2023 liter.cz v1.6 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí