Velikáni rockové a metalové opery (2.část)

Velikáni rockové a metalové opery (2.část)

Anotace: Tady to pokračuje a také končí...

Jedním se zajímavých mladých hudebníků, který se ocitnul v mém hledáčku, je německý zpěvák a textař německé skupiny Edguy – TOBIAS SAMMET


V roce 2001 se na trhu objevuje jeho projekt AVANTASIA s albem “The Metal Opera Part I“ a o rok poté pokračování “The Metal Opera Part II“


Hlavní postavy tohoto příběhu jsou: Gabriel, mnich Jakob, Lugaid, královský rychtář Falk von Kronberg, Else Voglerová, Anna Heldová, biskup Johann Adam von Bicken, papež Clemens VIII, Elf Elderane, trpaslík Regrin, Strom poznání a Hlas věže. Co se týče příběhu, tak hlavní postavou je mladý Gabriel Laymann, který je novicem v Dominikánském klášteře v Mohuči. Píše se rok 1602 a Gabriel se spolu se svým řádem podílí na tehdy všudypřítomném honu na čarodějnice. Gabriel se dostává do rozporu s vlastním svědomím, když se střetává se svou nevlastní sestrou Annou Heldovou, která je označená jako čarodějnice a čeká na svůj proces. Gabriel začíná pochybovat a tak se tajně vkrade do knihovny, kde se dostává k zakázané knize. Když jeho mentor, bratr Jakob, zjistí, že z knihy četl, uvrhne ho do žaláře. V žaláři Gabriel potkává starého Druida jmeném Lugaid Vandroiy. Druid Gabrielovi vypráví o jiné dimenzi, o světě fantazie nazvaného Avantasia. Tento svět je v nebezpečí. Druid učiní mladému Gabrielovi nabídku na záchranu jeho sestry pod podmínkou, že on pomůže zachránit Avantasii. Oběma se podaří z vězení utéct a Vandroiy zavede Gabriela ke kamennému kruhu, kde je ukrytá brána mezi dimenzemi. Vandroiy bránu otevře a posílá Gabriela do Avantasie. Mezitím se mohučský biskup Johann Adam von Bicken spolu s bratrem Jakobem a rychtářem Falkem von Kronbergem vydávají do Říma za papežem Klementem VIII. Na cestu se vydali spolu s knihou, ze které četl i Gabriel. Podle starých dokumentů se jedná o knihu, která je poslední, sedmou částí pečetě, která dopomůže svému majiteli k dokonalé moudrosti za předpokladu, že bude přinesená k věži, která se nachází v samotném centru Avantasie. Po příchodu do Avantasie potkává Gabriel elfa jménem Elderane a trpaslíka Regrina. Ti mu vyprávějí o boji proti mocnostem zla, papežově plánu a důsledcích tohoto plánu. Pokud by došlo k použití pečetě, znamenalo by to konec spojení mezi oběma dimenzemi s katastrofálními následky pro oba světy. Gabriel se musí pokusit zabránit použití pečetě. K věži přijde právě včas. Zatímco papež rozmlouvá s Vnitřním Hlasem, podaří se Gabrielovi pečeť odcizit. Využívá všeobecný chaos a knihu se mu podaří přinést do města elfů. Gabriel není spokojen, o Avantasii se chce dozvědět víc. Elf Elderane ho posílá ke Stromu Poznání. U Stromu Poznání se Gabriela zmocňuje vize, ve které vidí bratra Jakoba v moři plamenů trpět. Elderan Gabrielovi vypráví o Kalichu, který se nachází v katakombách pod městem Řím. V kalichu jsou uvězněny mučené duše a je střežen bestií. Gabriel se ale nedá odradit a spolu s trpaslíkem Regrinem se vydává zpět do materiálního světa. Najdou kalich a obrátí ho dnem nahoru tak, aby mohly trápené duše uniknout. Jejich počínání ale probudí bestii, která na ně zaútočí. Útok si vyžádá trpaslíkův život, Gabriel stačí příšeře uniknout. Gabriel se vrátí zpátky za Vandroiyem, který už na něho čekal. Vandroiy své slovo dodrží a v noci vnikne do vězení, aby osvobodil Annu. V žaláři potkává "očištěného" Bratra Jakoba, který se pokouší o to samé - osvobodit zajatce. Oba jsou odhaleni. Falk von Kronberg je upozorněn o vniknutí do vězení, a aby mohl oba zatknout, strhne se boj, ve kterém von Kronberg skoro zabije Vandroiye, kterého následně Jakob umlátí k smrti. Anně se podaří uniknout, a ta se spolu s Gabrielem vydá na cestu do neznáma. V ději sehrává velkou úlohu křesťanství, resp. katolická církev. Postava Klementa VIII je charakterizovaná jako člověk, který si myslí, že jako jediný má nárok vědět pravdu. Náboženskou obec se snaží pro její "dobro" držet v nevědomosti a přitom není schopný vnímat pravdu díky vlastnímu zaslepení. 

V roce 2010 se na trhu objevují opět dvě alba. První s názvem “The Wicked Symphony“ a druhé “Angel Of Babylon“


V prvním příběhu “The Wicked Symphony“ se ocitáme v pustinách, kde umíráme za anděly. Váhy spravedlnosti mlčí a navždy je opravdu dlouhý čas...V “Angel Of Babylon“ se přes Astrologa a Anděla Babylonu dozvídáme, že smrt je jen pocit. Poznáváme sympfonii života na cestě do zaslíbené země, cestou do Arcádie.

 

                                                     ***

 

V roce 2003 se objevuje impozantní metalová opera “Days of Rising Doom“, kterou vytvořila powermetalová skupina AINA.

 

Album vypráví příběh fiktivní země Aina, kde se po smrti krále Taetia dostává na trůn jeho syn, Torek. Příběh začíná doručením varování králi Taetiovi proroky, kteří ho upozorňují na blížící se nebezpečí. Příběh se dále přesunuje k milostnému trojúhelníku mezi Oriou Allyahan a dvěma syny krále Taetia: Talonem a Torekem. Po smrti svého otce se stane Torek králem Ainy, ale když ruku Oriy získá Talon, prchá z království. Torek se spřátelí s ohavnou rasou známou jako Krakhoni, pro které se stane směsí krále a božstva, také přijímá jméno Sorvahr, jméno jejich božstva. Sorvahr shromažďuje armádu Krakhonů a vede je do války proti celému světu. Nakonec oblehne a porazí Ainu, vyžene svého bratra, Talona, i s jeho ženou a dcerou, Oriou a Orianou. Ve snaze zachránit království, Talon posílá Orianu do bezpečí. Mezitím Sorvahr znásilní Oriu, která pak porodí Syria. Aniž by si byly vědomi svého vztahu, Oriana a Syrius se setkají a zamilují se do sebe. Jako pár dosáhnou dospělosti, Talon se vrací do království s novou armádou, aby znovu převzal trůnu Ainy. Talon s sebou bere Orianu, aby mu pomohla vést armádu, zatímco Syrius pomáhá vést Sorvahrovi nepřátelská vojska. Když se ti dva setkají v bitvě, dohodnou prozatímní mír, který je však porušen, když Sorvahr zabije Syria. Oriana vede bitvu proti Sorvahrovi a poráží jej. Usedá pak na trůn nově vzniklého království Aina. 


                                                     ***


Na závěr této části se vrátíme zpět do země sýrů, Holandska. Kde se v roce 1999 zpěvák skupiny Elegy Ian Parry rozhodl vytvořit svůj sólový projekt, který po čase dotáhl až k metalové opeře. Připravil několik zajmavých koncepčních alb s mnoha zajímavými hosty a tento projekt nazval CONSORTIUM PROJECT.

 

První album pojmenované jednoduše “Ian Parry´s Consortium Project“ vyšlo už v říjnu 1999. Přes dům z karet a hostinu pro zloděje se dostáváme do zlého světa, seznamujeme se s Rajskou zahradou a uvědoměním, že zázrak je to, co všichni někdy potřebujeme. Jsou to také řetezy strachu jako upozornění, že otevřením Pandořiny skřínky se může spousta věcí změnit k horšímu.


Původně se mělo jmenovat „Consortium Project I – Criminals & Kings“, ale nakonec se název změnil. Možná také proto, že v tu dobu samotný Parry ještě nevěděl, že přijde s novým nápadem vytvořit koncepční album s pevným příběh zasazeným do metalové opery, ale to předbíháme, protože tento výborný skladatel musel ještě příjit s albem “Consortium Project II – Continuum In Extremis“, aby dozrál pro metalovou operu.

 

V roce 2001 vychází jmenované album a vše začíná kontinuitou v extrému přes asylum hledačů, kataklysma, nežádoucí vstup šílenosti, dočasné selhání rozumu, dušení a vše končí poetickou spravedlností, možná je to směr, kterým máme pochopit kontinuitu v extremním prostředí, možná jen souhrn toho dění kolem. ´

 

O dva roky později přichází album “Consortium Project III – Terra Incognita (The Undiscovered World)“ a zde se konečně rozvíjí schopnosti pro ohromnou celistvost a kreativitu hudebního vyjádření. Přes shromáždění starších se dostáváme k Duchu laskavému, k Arše úmluvy a k Ztracené říši. Přichází expedice, velký průzkum napříč mořem, abychom za Branou Legend objevili zemi zvanou Terra Incognita. 

V roce 2007 přichází album “Consortium Project IV – Children Of Tomorrow“. Je to znamení časů, země ničeho a stínů kolem nás. Exodus a tajemství, které nás vede stezkou zkázy, ale přicházejí děti zítřku a napravují všechny škody námi způsobené.

 

Albem “Consortium Project V – Species“ (2011) vše začíná vypravěčem, který vzpomíná na život na Zemi, původ lidstva, nevyřčená poselství jako volání ticha pro lidstvo. Na scénu přichází věštec – věštba, co však přináší, si musí každý uvědomit sám. Výborné koncepční albu, které bych zařadil asi jako nejpovedenější z pera Iana Parryho, jenž se zde jako obvykle ujal hlavního zpěvu a kláves.

 

                                               ***

 

Když se řekne Daniele Liverani, všem zasvěceným se vybaví kapely Empty Tremor, Khymera, Twinspirits nebo Prime Suspect, ale v neposlední řadě hudební projekt nazvaný GENIUS: A ROCK OPERA


Jedná se o rozsáhlý koncept z fantasy příběhem o zemi snů, dvojčeti duší, které jsou připravené plnit svůj úkol - vytvářet sny svému lidskému protějšku v reálném světě. 


Vše začíná v roce 2002, kdy vychází první epizoda “A Human in the Dreams World“. Příběh začíná jednoho dne ráno, kdy chlapec jménem Genius se jako každé ráno probouzí, ale v podivném a opakujícím se rytmu hodin, který ho nutí zůstat v posteli, znovu usíná. Po chvíli začíná snít a v tom snu se objevuje před velkou zlatou bránou, která je obklopena majestátním zvukem sborů a zvonků. Najednou se brána otevírá a Genius je pohlcen neuvěřitelným vírem, který ho zavedl až k velkému vchodu. I přes hustý opar viděl dvě krásné ženy se sladkým úsměvem na tváři, s jemným šepotem ho přivítali. Genius byl z toho vystrašený, protože tomu nerozuměl a neuvědomoval si, že tohle je výsledek jeho snění. Po tomto setkání se před ním objevila nová krajina a nekonečný zástup lidí postupující pomalu, krok za krokem, směrem k neurčitému bodu. Genius neváhal a přidal se k tomuto zástupu, osobu před ním pak žádal o vysvětlení. „Nejspíš si neumíš představit, že když lidé začnou snít, tyto zkušenosti jsou vytvářeny a kontrolovány dvojčetem jeho duše. Toto dvojče je jakýsi druh příručky vytvořené k tomu, aby ovládla mysl snílků, vytváří je živé, jako by to byla pravda.“ Po vysvětlení Genius a jeho nový přítel dorazili na místo, které bylo podobné vlakové stanici, kde je již očekával vlak. Oba se tak ocitli ve velkém a legračním vlaku, kde všechna dvojčata duší seděla ve dvojicích. Vlak vyrazil a po dosažení neuvěřitelné rychlosti dosáhl po několika minutách svého cíle – Země dvojčat duší. Tohle místo bylo rozhodně úžasné. Země byla velké bludiště zavěšené ve vzduchu, úzké chodby a mnoho očíslovaných kontrolních stanic, kde každé dvojče duše si zabíralo své místo. Každá ovládací stanice představovala pohodlné křeslo a široký displej. Dále tam byl také ovládací panel a na tom panelu byly archivy se všemi možnými fantasiemi, které byly připraveny k vytvoření snu. Konzultant krále McChaose měl pak proslov, ve kterém upozornil na pravidla dvojčat duší a že jejich porušení by mělo za následek trest pro krále této země. 

1. Budete žít pouze jednou, narodíte se, když váš majitel začne snít a umřete, když se probudí. 
2. Ve vašem krátkém životě můžete spolu komunikovat. 
3. Nikdy se neukazujte jako lidské bytosti svým majitelům. 

Ten den do země přijel král Divokého kmene, kterého k sobě pozval král McChaos a byl rád, že mohl opět vidět svého starého přítele. Při prohlídce jeho země však objevili průvodci krále Divoké země u panelů Genia, který se nacházel v ovládací stanici mezi ostatními dušemi. Byl to zločin, člověk v této zemi, na tomto místě nesměl být. Okamžitě to nahlásili. Oba králové tím byli překvapeni. Sám král McChaos si uvědomoval, že by to mohlo zničit jeho samotného i existenci jeho rodiny. Návštěva krále Divokého kmene byla u konce a karavana se vracela zpět do Afrického království. Král byl z toho smutný, věděl, že tím ohrozil svého syna - malého prince, kterému slíbil, že se jednou stane vládcem evropského království snů. Mezitím průvodci krále Divoké země všechny důkazy o existenci Genia – člověka v Zemi snů ukázali Maindreamu, nejvyššímu předsedovi rady Ligy snů. Ten svolal všechny krále světa, aby se rozhodlo, jaký druh trestu bude aplikován. Po krátké diskuzi však bylo rozhodnuto a několik hodin po vynesení rozsudku byl král McChaos zatčen jednotkami Ligy snů. Jeho syn - malý princ byl poslán do skladiště hraček v asijském království snů. Byla to strašlivá věc, protože McChaos věděl, že jeho syn může být zabit. Kromě zatčení krále měly jednotky Ligy snů za úkol zatknout dvojče ducha č.32 a Genia. Genius si uvědomil jaké vážné problémy jejich přítomnost vyvolala. Především králi a jeho rodině. Rozhodli si proto uniknout jednotkám Ligy snů a najít řešení, jak dokázat královu nevinu a zachránit jeho syna... 

 

Druhá epizoda “In Search Of The Little Prince“ (2004) začíná vpádem jednotek Ligy snů, které vedeni silný velitelem, mají za úkol najít dvojče duše č.32 a Genia. Oba přátelé však včas unikli. Přes teleportní zařízení se dostali do obchodu evropského obchodu s japonskou fantasií. Podařilo se jim to těsně, než dorazily jednotky Ligy snů. Zatímco chodili kolem a skoro se ztráceli v nekonečné oblasti, jejich uši zachytily pěknou kytarovou melodii přicházející odněkud. Genius přišel na to, že to byl obraz hudby fantasie velkého kytaristy Jason Beckera. Díky této krásné melodii na chvíli zapomněli na své starosti, ale informace od Jasona umožňovala hluboký pohled. Jason je zavedl do místa, kde lodě odplouvají za obchodem do asijského království. Oba pochopili, že jim Jason pomohl, aby našli malého prince a schovali se v jedné krabici plné podivných předmětů. Vánoce se blížily a během této doby mnoho dětí sní o hračkách. Když loď doplula do přístavu, její náklad byl přemístěn na dočasné úložiště. To byla chvíle, kdy Genius a dvojče duše č.32 mohli uniknout. Po chvíli se ocitli na podivném místě. Bylo to údolí lichých čísel, plné ohromných stromů vytesaných do tvaru lichých číslic. Když náhle jeden z těch podivných stromů začal mluvit a mluvil s nimi ve velmi komickém tónu, ale Genius i dvojče nedbali jeho varování a když uviděli obraz orientálního paláce na obzoru, vydali se k němu. V té době se Niko, otec krále McChaose, snažil zjistit důvody zatčení svého syna a zavrhnutí milovaného malého prince. Věděl, že jeho syn je loajální a v naději o osud jeho rodiny byl pozitivní. Toho večera se blížil Genius k neznámému paláci, dvojče č.32 nechal opodál a sám se vydal do paláce. Strážci krále Oddyfera ho však zatkli a bez možnosti vysvětlení ho strčili do vězení. Informovali krále o tom, koho zajali a že to byl určitě ten člověk, o kterém mluvil Maindream. Genius se snažil o přijetí u krále, ale dlouhou dobu bez úspěchu. Po mnoha žádostech ho nakonec král Oddyfer přijal. Genius tedy předstoupil a snažil se upřímně králi vše vysvětlit, ale král mu nevěřil a nechal ho strčit zpátky do vězení. Samozřejmě. Měl radost, že chytil toho člověka. Cítil slávu na dosah. Zatímco král Oddyfer dal příkaz strážím, aby našly i dvojče duše, protože věděl, že nemůže být daleko, zoufalý Genius v cele přemýšlel o svých chybách. Když začal pomýšlet o tragickém konci v tomto zakázaném světě, a že zmizí do kopců nicoty, objevil se před jeho celou stín v podobě krásné ženy. Byla to Klepsydra, manželka krále Oddyfera. Naslouchal jejímu teplému hlasu, který mu vrátil naději zpět do jeho srdce. Pak ho zavedla k tajným zadním dveřím, kterými se dostal ven z paláce, a vrátil se k místu, kde nechal dvojče. A když konečně našli starý dub, který ukrýval tajný vchod do asijských obchodů, tak skrze trojrozměrný obraz překročili práh do širokého podzemního prostoru naplněného nekonečnými sklady a vyrazili hledat malého prince. 

 

Ve třetí a závěrečné epizodě “The Final Surprise“ (2007) se hlavní hrdinové ocitají v ssijském skladu hraček, kde by se měl údajně nacházet malý princ. Mezitím novým velitelem jednotek Ligy snů byl jmenován Apikor, který přišel s novým plánem, jak zajmout Genia a dvojče duše č.32. Hledání mladého prince přineslo tížený úspěch, Genius a jeho přítel ho našli. Ve všech těch hračkách tam ležel, zvedli ho a opustili sklad zpátky podzemním vchodem ven. Na druhé straně v evropském království otec krále McChaose Niko, který ostatní senátory ujišťoval o svém pozitivní přístupu, že nebezpečí není tak veliké, jak to vypadá. Věděl, že je důležité, aby lidi snili ve svobodě. Mezitím se Genius blížil k vlaku, který měl odvést malého prince do země snů. Dvojče duše mu však říká, že nemůže jet s nimi, aby vyskočili z toho vlaku. Genius je tím překvapen, ale věřil, že to má svůj smysl, proč se tak zachoval. Otočil se a běžel k evropskému vězení, s očekáváním byl zajat. Rozhodl se tak, aby mohl předložit senátu důkazy o nevinně krále McChaose. Předstoupil a předložil paměťový disk, který mu dalo dvojče duše s tím, že uvnitř je pravda. Po přezkoumání senátor Jeramus vyjádřil svou radost, pro pozitivní vyřešení této dramatické události. Nikdo se nemohl setkat se svým vnukem, malým princem, a král McChaos byl propuštěn. Všechny země začaly oslavovat tuto událost. Evropská Země dvojčat duší mohla být i nadále místem pro snění ve svobodě. Geniův sen byl téměř u konce. V těch posledních chvílích jeho myšlenky patřily příteli č.23. Cítil se pyšně, jen litoval, že nebyl schopen říct, že se mu jeho mise podařila. Zajímavé je, že od počátku jeho snu uplynulo pouze deset minut. Až do okamžiku, kdy jeho budík začal znovu hlasitě zvonit. S velkým překvapením pak zjistil, že když se vrátil do reality, vzpomněl si na všechno, co ve svém úžasném snu zažil. Měl možnost nosit ve svém srdci vzpomínky na svého přítele a šílené cesty do světa snů po zbytek života. I když si vzpomněl na tajnou sekvenci, jak se dostat do evropského království snů, tak se tam nikdy nevrátil a nikdy o tom nikomu neřekl, zůstal věrný svému příteli. Loajalitu a velký smysl pro zodpovědnost se díky tomu všemu od něj naučil. Ale teď i vy o tomto tajném světě snů víte, budete tak loajální a zodpovědný jako Genius? Doufejme, že ano!

 

Je to zajímavý příběh ve výtečném hudebním konceptu, který stojí za to si poslechnout...

 

 

Autor Danny Jé, 16.05.2016
Přečteno 551x
Tipy 1 ... Tip / Supertip
Poslední tipující: Pétík
ikonka Komentáře (2)
ikonka Komentujících (2)

Komentáře

Samozřejmě, že Nighthwish znám, ale to bylo jedno albu, které bylo koncepční, přesto zajímavé.

05.07.2017 08:12:24 | Danny Jéreagovat

Aina se dostala do mého hledáčku nedávno, tady vidím další pobídku k poslechu. Skvěle sepsáno.
Finská kapela Nightwish má hudební film jménem Imaginaerum, provází ho hudba jejich stejnojmenného alba. Taky pěkná věc.

03.07.2017 18:33:07 | Pétíkreagovat

© 2004 - 2019 liter.cz v1.4.5 | Facebook, Twitter