Planeta Tanod

Planeta Tanod

Anotace: Být na vrcholu technologického impéria nemusí dopadnout zrovna nejlépe. Podivně sepsaný příběh původně vznikl jako poznámky k samotným kapitolám, ale rozhodla jsem se samostatné zápisky ponechat.

Generace I.: Příchod nové technologie

Planeta Tanod nyní mohla oslavovat vznik nové nezničitelné technologie založené na mnoha nerdovských teoriích, kterým stejně nikdo nerozuměl. Nyní zde mohlo být obyvatelstvo línější než kdy předtím. Vyrábělo se mnoho druhů praktických robotů od stavitele budov a objektů, přes teleporty až po vytěrače kanálních cest. Tvorové na planetě byli spokojení mezitím co za jejich zády armáda připravovala z nově nalezené technologie stroje zkázy.

Generace II.: Nové začátky

Obyvatelstvo pomalu tloustlo a chřadlo mu zdraví. Vyráběly se narychlo další hospitalizační stroje, aby zajistily stálost zdravotní péče, kterou již doktoři nezvládali. Armáda byla vybavená vojenskými stroji, které zatím neměla kde využít. Začala je tedy testovat na sousedních neobydlených planetách a zkoušky dopadly nanejvýš fantasticky. Hlavní generálové byli velmi potěšeni.

Generace III.: Bod, ze kterého není úniku

Zdravotní stavy se rapidně zhoršovaly, vznikaly nové nemoci a hrozil zánik doktorům, které již plně nahradily mnohem účinnější stroje. Početnost obyvatelstva klesala kvůli mnoha úmrtím a téměř žádným narozením. Obyvatelstvo rychle stárlo a navíc již definitivně zanikla jakákoliv sociální komunikace. Tvorové se pomalu vraceli ke skřekům a znaky rukou místo jejich jazyku, který postupně zapomínali.

Generace IV.: Zrada

Žádná profese již neexistovala. Stroje již během úpadku inteligence obyvatelstva vypočítaly rovnici zkázy, kterou Tanodu všichni způsobují. Naprogramovaly se k novému úkolu a tím bylo zlikvidovat jejich majitele. V armádě začala zuřit válka. Ne však s jinou planetou, ale mezi zbylými vojáky a stroji. Z řídícího střediska byla do vesmíru vyslána beznadějná prosba o pomoc, která zůstala nevyslyšena.

Generace V.: Prosba

O 10 000 let později se signál dostal do sousední galaxie. Bylo již příliš pozdě na jakoukoliv záchrannou akci. Ale našli se tací, kteří chtěli planetu, ze které signál pocházel, prozkoumat. Bylo jich mnoho, jenž se už nevrátili a nikdo kdo by se vrátil.

Generace VI: Zákázaná oblast

Planeta se stala zakázaným sektorem, který byl střežen nělika satelity. Ty po nějaké době selhaly. Našlo se jen několik z nich, zbylé byly zřejmě odmrštěny do hlubokého vesmíru. Odvážlivci stále ilegálně navštěvovali Tanod a už se vůbec nevraceli. Chybějící satelity byly nahrazeny vojenskými kosmickými loděmi.

Generace VII: Kvůli bezpečí

Cestovatelé konečně přestali chtít navštěvovat zakázanou planetu. Aspoň to si myslel zbytek galaxie. Pokud se tam někdo dostal, již zřejmě zemřel jako všichni ostatní. Armáda dostala ze záhadné planety signál, který velmi pravděpodobně vycházel z jednoho ze satelitů, který před nějakou doou vypustili strážit planetu. Zřejmě ho někdo zprovoznil a snažil se volat o pomoc. Byla ihned vyslána záchranná jednotka.

Generace VIII: Záchranná mise

Záchranná jednotka stále nevyslala signál od chvíle, kdy přistála na planetě. Vůdcové a vlády se domnívali, že měli za sebou další neúspěch. Tázali se tedy vědců i armády, co by podnikli. Vědci chtěli na planetu vyslat droida, armáda chtěla planetu zlikvidovat vůči možné hrozbě. Vláda se prozatím rozhodla pro droida, který byl následně na planetu vyslán.

Generace IX: Droid

K vědcům se dostaly droidovy snímky rozlehlých plání, plných rostlinstva a zvířat. Nad tou vší krásou se tyčily 3 mohutné hory. Pak droidovo signály byly zničeny neznámou věcí. Bylo dost možné, že to byl nějaký druh zvířete, ale vědci nic nezjistili. Přicházela na řadu armáda, která se chystala nebezpečnou planetu ihned zlikvidovat

Generace X: Likvidace

Vojenské lodě střežíc planetu před civilizací, dostaly příkaz k útoku. Započala likvidace planety. Z jiných planet se ozývaly názory ochránců přírody a zvířat, aby byla planeta ponechána jaká byla a zůstala nadále uzavřenou. Armáda odmítla tyto přání vyslechnout.

Generace XI: Naděje

Nadšený voják nalezl droida a ihned ho odvezl na základnu. Technici se probrali jeho daty a zjistili, že v něm byl neodeslaný vzkaz, který se snažili poslat zbylí živý členové záchranné jednotky. Podali v něm informace o tom, že signál ze satelitu vytvořili roboti, bránící život této planety. Do pár hodin jistě vyvinou technologii k letu a střílení jen díky satelitům, které k sobě přitáhli. Během tohoto zjištění armáda zavelila k ústupu zděšena tím, jestli záchrannou jednotku sama nezahubila. Při ústupu se již lodě nevrátily. Vydávali tedy vyspělí roboti sami signály o válce, která zřejmě ani nestačila proběhnout?

Generace XII: Záchranná mise záchranné jednotky

Vědci a technici se marně snažili přijít na způsob, jak dostat přeživší pryč z planety dřív, než by stačili agresivní roboti zahubit. Signál by vyslat nemohli, mohl by jim odpovědět robot. Vyslat další záchrannou jednotku se zdálo příliš nebezpečné a navíc se už roboti díky krvelačnosti armády naučili střílet a stavět létající robotické tvory.

Generace XIII: Příchod

Po nějaké době na základnu techniků přilétl podivný letoun. Byla ihned přivolána pohotovost, která čekala k zahájení palby. Z letounu vyšli tři pasažéři z nichž pouze jeden pocházel ze záchranné jednotky. Druzí dva byli dobrodruzi, jenž byli pokládáni za mrtvé. Po vyčerpaném oddechu začali vyprávět o vládě robotů, která odchytává tvory podobné inteligence těch, kteří kdysi planetu osidlovali a učí je, jak zacházet s přírodou. Chtěli je zároveň namnožit a stvořit prosperující nadrasu. Ty, kteří se jim na tento úkol zdáli nedostačující, jednoduše zabili. Bylo překvapením, že vlastně celá záchranná jednotka, všichni zmizelí dobrodruzi a polovina ztracených armádních jednotek patřila mezi použitelné “zdroje”. Pokud planety přestanou Tanod ohrožovat, tak se neživí obyvatelé ujmou dalších živých forem, které zde budou žít velmi zajímavý život.

Generace XIV: Dohoda

Ukázalo se, že pokud tvorové nevykazují nebezpečí pro přírodu, tak jsou velice přátelští. Za dobrodruhy a vojáky se začaly hrnout jejich rodiny. Všichni z nich prošly testem robotů a zůstali na nové planetě. Z celé se stala chráněná oblast.

Generace XV: Evoluce

Po tisících let mírumilovného života se na planetě cosi na obyvatelích změnilo. Po mnoha kříženích mezi sebou se slili do jediného druhu a začali se nazývat Raeoliáni. Paradoxně ohledně krásné přírody kolem sebe nebyli nikterak hezcí. Měli holou bledou kůži, dlouhé štíhlé končetiny, velké černé oči bez zorniček, ústa bez rtů a velmi dlouhý šedý jazyk, se kterým šetrně nabírali mízu ze stromů a nektar z ohromných květin. Byla to zvrácená podívaná, ale roboti neměli žádné výhrady.

Generace XVI: Trénink

Přes vysokou inteligenci díky vědění strojů byli Raeoliáni velmi křehcí a náchylní k smrti i na obyčejnou rýmu. To jen díky přehnané péči robotů, která v nich zůstávala od počátku stále zakódována. Raeoliáni se rozhodli svá těla pomocí zrychlené evoluce vyztužit a vylepšit svou imunitu. Přeprogramovali roboty aby dohlédli na jejich trénink a pomohli jim s vytvářením léků. Roboti započali s dalším úkolem, který si ale převzali i na přírodu, kterou začali vylepšovat též.

Generace XVII: Zcela nový druh vývoje

Raeoliáni byli čím dál více agresivní rasou. Po dalších letech zrychleného vývoje těla Raeoliánů zmohutněla, oči se rozšířily, z bezzubích rtů jim vyrašily ostré tesáky, z prstů na končetinách jim vyrostly dlouhé ostré drápy a narostly jim dlouhé chápavé ocasy, které mrsknutím dokátaly přelomit strom vejpůl. I příroda se stala z nebeské zahrady nebezpečnou džunglí. Zvířata dostala mnohem účinnější zbraně vůči predátorům i kořisti. Stále nebylo planetě ublíženo a tak roboti pokračovali v poklidu ve své práci.

Generace XVIII: Evoluce nazpátek

Se silným tělem odcházela mozková hmota a z Raeoliánů se staly nemyslící stroje na zabíjení. Šíleně rychlé a ještě více silné. Zaútočili na roboty a nastala nová vlna vzdoru ve které roboti prohráli a deaktivovali se. Raeoliáni ovládli planetu na vrcholu potravního žebříčku.

Generace XIX: Roky kupředu

Nadcházel dlouhý čas, než se do chráněné zóny dostal opět někdo z jiné galaxie. Černé elegantní vznášedlo prolétlo kolem tisíců let opuštěných neaktivních družic a udělalo si okružní jízdu nad sto metrů vysokými starými stromy. Zdálo se, že si již přïroda nadobro vybrala svou daň a nevyužité družice byly odklizeny a nahrazeny novým satelitem, který nalezl planetu jako zdroj unikátních forem života. Technici a vědci začali na planetu vysílat výzkumné droidy aby donesli vzorky rostlin a zvířat pro výzkum.

Generace XX: Sbohem

Po nálezech droidů byla planeta prohlášena za vhodnou pro život. Vědci, přírodovědci a zeměpisci se na planetu začali hnát po houfech. V hustém podrostu byly nalezeny zrezivělé zbytky robotů a pozůstatky Raeoliánů, kteří zemřeli tím, že vyžrali sami sebe navzájem. Zvířata již neměla důvod být tolik nebezpečná a zkrotla. Planeta se stala opět obydlenou a její historie se pouze zapsala do kronik. To bylo vše, co po bývalých dominantách vesmíru zůstalo.
Autor Sheizou, 17.09.2017
Přečteno 365x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter