ZYTHOMK MEMORY POINT CZ

ZYTHOMK MEMORY POINT CZ

Anotace: Kapitola 4

Kapitola 4Cizí Galaxie.


Pohyboval jsem se napříč mlhovinami, když jsem si uvědomil, že Já - Vědomí jsem se z nějakého důvodu spojil s jednou zdejší entitou. To bylo krátce poté, co jsem náhlédl do Vesmírné knihovny a pochopil řád vesmíru.

Teď jsem byl někým jiným.

V tu dobu jsem se nacházel na rozhraní dvou čtvercových mlhovin, když se objevil malý světelný bod. Přibližoval se. Můj energetický obal zaznamenal cizí energii. Nepodobnou žádné energii zde, uvnitř mezihvězdného prostoru této galaxie. Našeho domova.

Cizí energie sílila.

* * *

Snažil jsem se určit místo setkání. Věděl jsem, že k tomu dojde. Cizí energie mířila přímo ke mně. Byl to záměr nebo jen náhodný směr? Čas nula. Čas setkání. Cizí energie se ustálila a snažila se navázat kontakt.


„Kde to jsem?“ zeptala se cizí energie.
„V galaxii Aaru,“ odvětil jsem.
„Vnímám jen jakousi zvláštní energii.“
„Jsme světelné entity.“
„Proč jsem tady?“
„Já nevím.“
„Budeš jejím průvodcem,“ vstoupila mezi nás jiná energie.

Jeho slova patřila mně.

„Kdo jsi?“ zeptala se světelná entita.
„Jsme Ord Keroi vládce šesti čtvercových mlhovin.“
„Jste jako dvě bubliny spojené rovnou čárou,“ popsala nás.
„A tvůj energetický obal je jako oblak,“ řekl jsem.
„Následujte mě,“ vyzval nás Ord Keroi.

Prostor kolem nás se najednou změnil a má energie rozpoznala magnetické pole ve tvaru hexagramu. Byli jsme vtaženi dovnitř. Jeden z nejstarších Ord nás doprovodil k archiváři energetických linek.

„Tvá přítomnost je dočasná,“ promluvil archivář a zapsal tento údaj do světelného sloupu, který měl před sebou.

Proud energie vnikl do jednoho z těch sloupů. Krátký impuls. Jemná vibrace. Zápis byl zaznamenán. Poté potvrdil, že se stanu průvodcem této entity.

„Já jsem průvodce?“ udivil jsem se.


Nikdy jsem nebyl průvodcem. Vždy jsem se staral jen o své energetické pole. Své-pole.


* * *

Kolem nás se to znovu změnilo a my se ocitli v mezihvězdném prostoru. Sami. Já a neznámá entita.

„Rozpomněla jsem se,“ vyslala krátký impuls.
„Odkud pocházíš?“
„Ze Země.“
„Lidé.“
„Ano, lidé. Znáš je?“
„Humanoidní životní forma na planetě Zemi.“
„A kdo jsi?“
„Jsem vědomí z jiné dimenze,“ prozradil jsem.
„Proč jsi tady?“
„Jsem tvořitel své evoluce a cestuji mnohovesmírem, abych se ujistil, že nejsem sám.“
„Evoluce?“
„Ano, evoluce.“
„Jako na Zemi?“
„Stalo se před miliony lety. A stane se znovu. Něco zemře a něco se narodí. Jindy a na jiném místě. Začne to výbuchem.“
„Adam a Eva?“
„Adam je univerzální kosmický prototyp lidské rasy. Eva symbolizuje prototyp pozemské rasy vzniklé pozemskou evolucí.“
„Jak to všechno víš?“
„Nahlédl jsem do Vesmírné knihovny,“ odpověděl jsem.
„Takže cestuješ dimenzemi nebo mnohovesmírem?“
„Je to časprostorový koridor, který spojuje dimenze.“


Cestovat časem a vesmírem.
Není to pohyb.
Je to interdimenzionální skok.
Z místa na místo.
Z času do času.


„Tvá energie je silná,“ řekla.
„Získal jsem hodně.“
„Máš Své-pole.“
„Stejně jako ty.“
„Jsi můj průvodce, ale nejsi jako ostatní. Máš své energetické pole, kterému říkáš Své-pole. Jsi z jiné dimenze. Jsi moudrost. Jsi něco víc. Evoluce v mnohovesmíru.“
„Jsem Vědomí!“
„Tvá cesta pokračuje dál.“
„Ovšem. Chci poznat víc. Chci vědět víc. Existují další rozměry hmoty a forma života má nespočet variant. Jiné kategorie, než pohyb, čas a prostor.“
„To je tvůj osud?“
„Mám svůj plán. Já Vědomí jsem teď někým jiným.“
„Jsme světelné entity.“
„Nejstarší z Ord Keroi dobře vědí, jak synchronizovat naší energii, galaktické magnetické pole nás udržuje pohromadě.“
„Pravidelné a nepravidelné mřížky v červeném prostoru s bílým obrem v dálce.“

Žlutá ve středu.
Rudá se rozpíná.
Za pět miliard let.
Slunce umírá.

„Viděl jsem budoucnost a Slunce se zvětší natolik, že pohltí Merkur, Venuši a pravděpodobně i Zemi. Vznikne další mlhovina a uvnitř horké jádro hvězdy.“

Bílý trpaslík.

* * *

Po chvilce jsem zachytil jemnou vibraci.

„Vyšší cíl? Bůh?“ promluvila světelná entita.
„Ord Keroi tvrdí, že všemocná síla vesmíru je praotec Ord,“ řekl jsem.
„Praotec Ord?“
„Nezáleží, kdo je praotec a kdo je bůh. Om je základní zvuk, z něhož pochází vše. Je symbolem absolutna a sjednocení všech moudrostí.“
„To znamená, že vše vzniklo ze zvuku?“
„Om si můžeš představit jako nekonečný oceán,“ dodal jsem.

Už neřekla nic. Její energie se ani nezachvěla. Její prstencový tvar světelné energie zářil stále stejnou intenzitou.

Na okraji magnetického ohraničení jsme se zastavili.

„Jsme zde,“ pronesl jsem.
„Jsme na konci.“
„Chceš odejít?“
„A ty?“
„Vytvořím trhlinu a můžeme utéct.“
„Udělej to!“
„Opravdu?!“
„Udělej to!“


Byl to jen okamžik. Vytvořil jsem malou trhlinu, kterou jsme pronikli skrze magnetické ohraničení. Světelná entita ve tvaru oblaku vplula do oválného otvoru jako první.

Během chvilky se trhlina zase uzavřela.

Bum!

V následujícím okamžiku nastala nukleární exploze. Ucítil jsem jen krátkou a přesto jemnou vibraci. Prostor kolem se rozzářil.

Vzzt!

Ukázala se mi časová událost. (shown to me)

Vzzt!V zelené spirále,
obraz rozmazaný.
Události z minulosti,
věk zapomenutý.


**

...před miliony lety přiletěly první bytosti na Zemi. Oseli ji a odlétli. Počal věk živých tvorů. Oceány byly plné ryb, hadů a mořských vodních draků. Poté se zde objevily bytosti, které se pohybovaly jen po souši. Obří ještěři. Dalším vývojem a mícháním ras se zrodila nová rasa, Dinosauři. Jejich druh byl nespočetně rozvětvený. Začali války mezi ostatními. Svými zbraněmi, které získali od mimozemšťanů, vyvolali zemětřesení. Kontinenty se rozdělily a živočichové, kteří na nich zůstali, buď pomřeli, nebo začali měnit svou podobu a přizpůsobovali se.

Tím války skončily.

Na Zemi přistála mimozemská rasa, Gondwané, která dodávala své zbraně obou stranám. Byl to plán.
Začali experimentovat. Narodili se první skuteční lidé. Gondwané se však začali bát, že by to mohl být jejich zánik a tento experiment ukončili. Chtěli všechny lidi zabít, ale některým se podařilo utéct. Založili osady, pořídili si zbraně a útoky Gondwanů odrazili. Byli inteligentní a brzy se stali nejsilnějšími bytostmi na Zemi.

A tak začala první etapa vývoje člověka...
**

Velká zelená spirála zmizela. Prostor kolem se rozzářil. Zůstal jsem sám. Světelná bytost se stala Bílým trpaslíkem, který během naší cesty nahromadil materiál a prodělal termonukleární explozi.


Bum!
Autor Danny Jé, 13.04.2019
Přečteno 176x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter