Komentáře odeslané

Komentáře slouží k vyjádření vašich názorů, postojů či kritiky.

Nalezeno 79 záznamů. Zobrazuji 1-15.

Ke štěstí Publikoval(a): Lili Starr | Básně » Láska

Díky za komentář. Moje poslední díla jsou písně a tak se tedy dají i zpívat :-) Jenže tady na Literu kategorie "písně" není, proto je vkládám do básní.

25.04.2021 18:38:33 | Lili Starrreagovat

Záletník noci Publikoval(a): šerý | Básně » Ze života

Jak dlouho je mi třeba ponocovat, abych jednou též tak krásnou poezii tvořila? Když nemohu spát a hodiny hlasitě odměřují čas, urputně snažím se vplout do ticha, že i Morfeus by se snad ustrnul, a spánek mne ne a ne na milost vzít, nezbývá než po nocích toulat se a snít... jen slova jsou neposlušná a nepoddajná jako noci nit, a mně nezbývá než ... bdít. Líbí se mi tvá poezie. Díky za obohacení.

24.04.2021 14:18:26 | Lili Starrreagovat

Chtěl bych být Publikoval(a): Jdarks | Básně » Ostatní

Tím vším už jsi... stačí se jen rozpomenout.

05.11.2020 18:45:13 | Lili Starrreagovat

Andělská Publikoval(a): Lili Starr | Básně » Láska

Ta moje se zpívat dá, má složenou i melodii :-)

04.11.2020 12:12:19 | Lili Starrreagovat

Podzimní chvála Publikoval(a): Lili Starr | Básně » Láska

Můj vzácný přítel k této písni složil nádherný refrén:

Podzimní chválu tančíme spolu,
podzimní chválu, když listí padá dolů,
podzimní chválu tančím s láskou svou,
ten tanec podzimní pod klenbou nebeskou.

30.10.2020 07:55:18 | Lili Starrreagovat

Viděl jsi Publikoval(a): Lili Starr | Básně » Smutné

Děkuji.

28.10.2020 19:19:01 | Lili Starrreagovat

V ozvěnách skal Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

V ozvěnách skal, kdy byla jsem myšlenkou pouhou,
i beztvarým vánkem, co jejich stěny hladíval,
mořem lásky, do nějž nořil ses svou touhou,
přes závoj zapomnění už tehdy jsi ke mně hledíval.

Bleskem, co osamocen křižoval prázdnou temnotou,
jsi hledal, kam tvořivou svou silou zakotvit,
v úžasu sklonil ses před žití křehkou nahotou,
to když poskládal se našich duší labyrint.

Majestátním tichem obklopeni prolínáme sebou v souznění,
jež umožňuje dát sbohem všem strachům a pochybnostem,
kořeny i větvemi vytváříme pevné, odolné spojení,
tím stáváme se sami sobě nad propastmi mostem.

Krása, která prostírá se kol nás do všech stran,
promlouvá k nám v mácích, modřencích i pomněnkách,
ve vzpomínkách pro časy těžké naději si uchovám,
vždyť s láskou navléknutá je jak korálky na šňůrkách.

03.07.2020 10:30:22 | Lili Starrreagovat

Tam na hradě prastarém.... Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

Na nádvoří hradu prastarého
leželi jsme v koberci kvetoucí svízele,
spatřili draka z obláčků utkaného,
starého E.T. zdravili jsme vesele.

Viděli jsme, jak se zastavilo nebe,
v tu chvíli nepohnul se nikde ani list,
nehybně i my leželi jsme vedle sebe
a z oblohy budoucnost snažili se číst.

Minulost zachycená v rozbitých zdech
uzavřenou stala se až naší přítomností,
z její dávné krásy zůstal už jen vzdech,
co příležitostné poutníky tak rád skromně hostí.

Zklamání ze zrušeného focení poléčil jsi hravě,
pro mne, polonahý, jsi v těch starých zdech pózoval,
v náruči odnesl mne, když jsem brouky měla v hlavě,
každé prožité chvíli Dar Přidané Hodnoty jsi věnoval.

29.06.2020 07:59:52 | Lili Starrreagovat

Na zápraží Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

Když vidím tvé dílo, co jsi tvořil s láskou a fortelem,
vím, že vše, co přijít má, spolu unesem, i s osudem se poperem,
vždyť naší silou je vzájemná úcta, obdiv, láska,
má pozornost tě, stejně jako mne, tolik těší, laská.

Nám oběma už kdysi dávno ten magický les učaroval,
své vzácné dary do ticha a krásy pro nás schoval,
kde potůček pramení a život všemu, co potká, dává,
tam nádhernou zkušeností se vztah muže a vědomé ženy stává.

Ve svitu louče obdivně k tobě vzhlížím a tvému hlasu naslouchám,
vím, že pevné místo v tvém srdci i celém žití mám,
jako míza stromům, i já tobě život vdechuji a dávám,
darem a největším bohatstvím se tobě svou láskou stávám.

20.06.2020 09:57:52 | Lili Starrreagovat

Dešťová víla Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

Tvá dešťová víla oděná jen v rouše Evině
tancem svým tě vábí, svádí, přitom se tváří nevině,
lehce, jako letní vánek, roztančila boky své,
tím k nádhernému milování tě zas a znovu zve.

Adamovým rouchem zaujatá a uchvácená zcela,
kéž by mne dešťová sprcha zchladit mohla, chtěla,
nechám se unášet v dravý, lačný lásky proud,
daleko, hluboko, kam jen my dva spolu smíme plout.

19.06.2020 20:33:42 | Lili Starrreagovat

Na paloučku Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

Ráno, za šumění letního deště jsem se s tebou zasnila,
tak, že po celý den jsem v tom dešti s tebou v lese tančila.
Naše bosé nohy každý pramen, potůček i louži políbily,
jejich chladivé vody všechny starosti a chmury z mysli i těl odplavily.

Když oba na kost promočení po sté kroužíme mechovým parketem
a padající soumrak nás něžně chrání svým hávem před světem,
s laskavou pozorností svlékáš můj umáčený, obnošený svrchní šat,
jímž duše přikryla se, než ve splynutí s tebou smí se odevzdat.

S pohledem upřeným na tebe zouvám ze starostí nohy tvé,
ještě mokrá tráva tě k dalšímu tanci vášně se mnou zve.
Když s tebou na svěží koberec za dohledu veverek uléhám,
náš milovaný les rozprostře kol nás tichem znící chrám.

V tom majestátním tichu jsi modlitbou díků k hvězdám šeptanou,
dvojplamenem, tou druhou částí duše, samotným Bohem seslanou.
Jsi bezpečnou skrýší, v níž sebe hledám, ukrývám i nalézám,
vše, po čem toužím, v tobě, můj milovaný, už dávno, dávno mám.

18.06.2020 21:03:13 | Lili Starrreagovat

Královský poutník Publikoval(a): Crazymike | Básně » Romantické

Pro lásku, pro krásu, jiná krása neměla by umírat,
Tvá slova jistě Tvé milé umí úsměv i život dát...

Krásná báseň, plná citu, něhy a romantiky :-)

15.06.2020 16:31:17 | Lili Starrreagovat

Snídaně na terase Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

Když touha mocnější než rozum zdravý
nás vzájemně k sobě silou lásky, vášně vábí,
jak těžké je pak unést žití našich odloučení,
ač duše zůstávájí v sobě stále propojeny.

Každá horká slza, co z tvých očí stéká,
tiše do mého smutku a lásky mojí vtéká,
ať slíbat je smím, před tebe blízko poklekám,
v tom tichu v tvých očích zřím božské lásky chrám.

Svou duši přede mnou s odvahou svlékáš
a síly svých citů už víc se nelekáš,
vždyť ve mně svůj domov od pradávna máš,
tak Vesmír prosím, ať se mnou žít se odhodláš…
… až požehná nám čas.

15.06.2020 14:42:55 | Lili Starrreagovat

Ještěrky Publikoval(a): chalcedon | Básně » Láska

Mým prstům, hbitým ještěrkám, je přáno tvou kůží proběhnout
a za ranního kuropění polaskat tvého těla každý kout,
zastavit se na paloučku v houštince pod pupíkem
a tím z šibalského úsměvu vyloudit ti slastný sten.

Tvé dlaně, vyplněné mých tvarů hebkou plností,
smí dosyta brát si z nabízené hojnosti,
vždyť duše láskou propletené tělem sytí touhy své
a k posvátnému milování nás každé ráno znovu zve.

Neposedným kůzlátkům v tvých dlaních je tak blaze,
když jazykem vrcholky prsů dobýváš tak draze.
Žár těl nám skrápí vášně jitřní rosa,
já vstříc ti prším vzhůru ... však zůstala jsem bosá.

14.06.2020 20:46:26 | Lili Starrreagovat

Probuzení DOMA Publikoval(a): chalcedon | Básně » Ostatní

Než procitneš, můj milý, ze spaní,
já uprosit se chystám svítání,
aby dni jak divokému hřebci připjalo otěže,
když za srubem poprvé vykvetly protěže.

Na hřbetě divého hřebce zastavit chci čas
a vteřinu věčnou zakoušet tu krásu krás,
kdy duše v opojení sebou vzájemně se propletou
a sobě stanou se Vesmírem, Galaxií, Planetou.

Láskou i vášní ještě tělo, kůže dýchá,
omamné lektvary dál pro nás touha míchá,
má krajina členitá zas láká k putování,
ty vstoupit do ní smíš, nečekej na vyzvání.

V mém objetí své DOMA nalézáš,
v srdci pro mne královské místo máš,
v pohledu mých očí když spatřuješ sebe,
má a tvoje duše dotváří ráj, nebe.

Milujme se, dokud nám žehná čas,
žal a smutek slíbej z všech mých řas,
pak chválu spolu vzdejme za nádherný dar,
že na okamžik věčný tvořili jsme milující pár.

11.06.2020 21:29:32 | Lili Starrreagovat

© 2004 - 2021 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter