Manifest využívání typů písma

Manifest využívání typů písma

Anotace: Nabízí se mnoho možností ohledně různých typů písma. Právě v tom vidíme estetickou školu, vždyť se jedná o správné naplnění volného času.

Nabízí se mnoho možností ohledně různých typů písma. Právě v tom vidíme estetickou školu, vždyť se jedná o správné naplnění volného času. Nemusíme být zrovna lingvisté, abychom psali všestrannou poezii a prózu. Nemusíme být jazykovědci, abychom se ponořili do rozmanitých stylů naší tvorby.

Žijeme náhodou, žijeme překvapením, žijeme experimentem a pozitivní náladou po dobře vykonané práci. Naše díla jsou shluky „zapomenutých“ obrazců. Je to skvělá ilustrace, která může doprovázet souvislý text.

Často je naše počínání nepochopeno. Často jsou různé typy písma ve společnosti na ocet. Je nám líto, že se tak děje, přesto usilujeme o jejich zapojení do života umění. Známé a neznámé typy písma si zaslouží budoucí perspektivu. Věříme, že zaujmou a budou se líbit. A proto manifest využívání typů písma je skvělým svědectvím našeho snažení. Různé typy krásné jsou s nečekanou odezvou…

Václav Kovalčík a kol.
ikonka Komentáře (0)

Komentáře
© 2004 - 2019 liter.cz v1.4.5 | Facebook, Twitter