FABIEL 2 - Anděl pomsty

FABIEL 2 - Anděl pomsty

Kapitola 7Padlý anděl.


Archanděl se vrátil krátce před svítáním. Právě ve chvíli, kdy jsem bojoval s dalším démonem.

Švunk!

Svým zlatým mečem jsem sťal dalšího démona. V tu chvíli to byl už čtvrtý démon, který mě napadl. Mysleli si, že jsem snadný cíl. Vyprovokoval jsem je a vyrazil na náměstí Méridy, abych je všechny vylákal a všechny zabil.

„Pomsta není tvá cesta, Fabieli,“ pronesl archanděl a svým mečem zasáhl proti démonům.

Najednou se vynořili ze tmy další Clawwrové. Rudá fosforeskující silueta připomínající lidské tělo s hlavou vlka, se čtyřma rukama, které byly zakončené dvěma háky.

„Clawwr,“ pronesl Michael a připravil se na útok tohoto odporného démona.

Nebyl však sám. Jejich počet postupně narůstal, až před námi stálo tucet Clawwrů.

„Kde se všichni ti démoni vzali?“

Odněkud museli vylézt, není přece možný, že by jich tu tolik bylo, pronesl jsem.

„Budu muset povolat andělské legie, protože tohle město je zamořené démony.“

Švunk!

První útok byl odražen. Tři Clawwrové ztratili své pařáty. Bylo jich však stále dost na to, abychom nemohli schovat své meče. Proto archanděl Michael světelným štítem vytvořil stěnu, která zničila několik dalších démonů, kteří se pokusili projít. Ostatní počkali na posily, které vylézaly ze země. Ještěří démoni s jedovatými jazyky a okřídlení Carioni.

„Tohle sami nemůžeme zvládnout.“

A co navrhuješ?

„Vezmeš si můj štít a já odletím do Nebe, abych se vrátil s andělskou legií. Třetí válka s démony začala.“

Už třetí?

„Poté, co jsi zmizel, se archanděl Gabriel s andělskou legií vrátil do vesnice a zničil všechny démony. To byla druhá válka. Teď si vezmi můj štít,“ řekl a předal mi svůj zlatý štít.

Jakmile to udělal, odlétl pryč. Vůbec nezaregistroval, že jsem roztáhl křídla, která měla šedočernou barvu.

Co se to stalo?

Zlatý štít přestal zářit zlatým světlem. Zelené světlo se rozzářilo do okolí. V tu chvíli jsem si připadl jako maják. Clawwrové přestali útočit a pokorně mi ustoupili stranou.

Mám snad někam jít?

Byl jsem překvapený a nerozuměl jsem tomu, co se děje. Během krátkého okamžiku se nade mnou objevili andělé. Ale nebyli to takoví andělé, na které jsem byl zvyklý. Byli to padlí andělé.

Jsem padlý anděl.

Mou myšlenku zachytil kdosi v dálce. Slyšel jsem jeho hlas ve své hlavě.

„Patříš mezi mé syny, kteří zničí andělské legie.“

Cože?

„Tvá moc dosáhne síly třech archandělů, ještě o tom nevíš, ale budeš nejmocnější anděl mé armády.“

Kdo jsi?

„Jsem nejjasnější anděl.“

Lucifer?

„Samozřejmě.“

Co se to děje? Podivil jsem se a sledoval, jak se mé tělo začalo měnit. Mé paže zesílily. Upustil jsem štít na zem. Jak je možné, že jsem se tak rychle začal měnit?

„Jsi můj padlý anděl a teď povedeš moji armádu do války proti Nebi. Jsem hrdý, že zabiješ tisíce andělů, kteří se proti tobě postaví. Má armáda za zvuku rohů a kvílení bestií zvítězí,“ pronesl a zjevil se.

Neuvěřitelně mohutný anděl s obrovskými dračími křídly a rohy, které dosahovaly velikosti mých křídel. Vypustil páru z nozder a tleskl dlaněmi.

Bum!

Zelené světlo explodovalo a výbuch vytvořil ohromnou světle zelenou kupoli, ve které se začala řadit armáda démonů. Stál jsem na okraji a sledoval, jak se samostatně bez jakéhokoliv povelu šikují za sebou.

„Jdi a vybojuj, své první vítězství!“ vybídl mě.

Poté se objevil první anděl s černými křídly, hned za ním další.

Nejsem jediný padlý anděl, pronesl jsem.

„Všichni jste moji synové!“ vyhrkl Lucifer.

Co teď?

„Andělé už se blíží, připravte uvítání!

Najednou ke mně přistoupil Clawwr a podal mi kus neopracovaného železa. Vzal jsem ho do své ruky a vmžiku se kus železa proměnil v obrovský meč nesmírné velikosti a krásy.

„Jdi, Fabieli a pomsti se!“ vykřikl Lucifer a jeho tvář s obrovskými rohy se objevila nad obloukem v okamžiku, kdy se na obloze objevil roj andělů.

V tu chvíli jsem byl jako vyměněný. Cítil jsem změnu, cítil jsem všechno to kolem, cítil jsem – HNĚV!
Autor Danny Jé, 04.08.2019
Přečteno 80x
Tipy 0 ... Tip / Supertip
ikonka Komentáře (0)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.6 | Facebook, Twitter