RIOG VELESA - II - Bitva o Béthy

RIOG VELESA - II - Bitva o Béthy

Anotace: IX.

IX.Bitva o Béthy.


Trumgald shromáždil všechny vojáky a boje schopné muže a očekával s čarodějem Neelmsem armádu Nemrtvých. Neelms mu nemohl poradit, jak by měl vést své muže do bitvy. O taktice boje nic nevěděl. Měl však jinou schopnost, kterou chtěl využít pro dobro celého Kraje.
„Pokusím se využít svých schopností proti tomu temnému mágovi,“ spustil čaroděj.
Starosta Trumgald mu to odkýval, ale pak se ho zeptal, co budou dělat, když vojáci napadnou nejdříve Halme. Neelms to okomentoval slovy, že budou chtít dobýt i Béthy. Dá se tedy očekávat, že napadnout postupně obě města. Jak se nepřítel rozhodne, nebylo jasné.
„Uděláme to, jak říkáš čaroději. Jestli stojíme proti temné magii, pak jen čaroděj jako ty, nám může pomoci.“
„Kéž by si to myslel i kníže Yzbekk.“
„On na magii nevěří.“
„Ano, dal mi to dost najevo.“
„Pokud se objeví ten temný mág v Béthách, budeme mít výhodu, že tě tu máme,“ dodal Trumgald a vyrazil za velitelem stráže, kapitánem Garfasem, kterého chtěl seznámit se situací.
Společně pak odešli na městské hradby. Do města vede jen jedna přístupová cesta. Čaroděj Neelms se k nim přidal.Mág Urgas chtěl dobýt Béthy a pak Halme. V tom měl Neelms pravdu. Teď se jen očekávalo, které město si vybere jako první. Nejblíže bylo Béthy.
„Směr Béthy!“ zavelel mág Urgas v okamžiku, když armáda Nemrtvých vstoupila do Kraje Abetomského.
Přes tři stovky bojovníků pochodovalo na město, které o jejich příchodu vědělo. Ženy s dětmi se zavírali v domech. Všichni boje schopní muži se přidali k vojsku, které shromažďoval starosta Trumgald. Město Béthy mělo jednu velkou výhodu, a to, že podél města vedl příkop. Před tisíci lety zde byla řeka. Když vyschla, zdejší šlechta se rozhodla příkop si ponechat. Nebyl tak hluboký, ale za určitých podmínek, by jej mohli využít, aby nepříteli co nejvíce uškodili. Starosta Trumgald nařídil, aby se do příkopu vylil olej, který pak budou moci zapálit. Oheň vždy pomůže, poznamenal čaroděj Neelms.
Příkop jim může pomoci odrazit první útok.Riog Velesa mlčky následoval vojsko a přestával rozumět plánům mága Urgase, který díky porážce krále Hulaka chtěl najednou ovládnout celý svět. Jeho nelítostná armáda pochodovala a ničila vše, co jí vstoupilo do cesty. První vesnice vzplála, když se armáda Nemrtvých objevila v Kraji Abetomském. Nic netušící obyvatelé se snažili utéct. Některým se to podařilo a schovali se v nedalekých lesích. Tam je naštěstí nikdo nepronásledoval. Armáda zničila vše, jen ve směru pochodu.

Město Béthy na ně bylo připravené, počítali se dvěma stovkami vojáků, ale černý stín, který se táhl skoro kilometr, překvapil o otrlé vojáky, jakým byl kapitán Garfas.
„To je více, než jsme předpokládali,“ pohlédl na starostu. Ten jen semkl rty a těžce polkl.
„Musíme to zvládnout!“ dodal Trumgald.
„Je nás jen kolem stovky a polovina jsou farmáři, tesaři, obchodníci,“ podotkl Garfas.
„Ale máme jeho,“ starosta ukázal na čaroděje. „A vyslal jsem jezdce do Halme, aby poslali posily.“
„Budeme věřit, že kníže Yzbekk své rytíře pošle,“ poznamenal kapitán a měl pochyby, protože byl svědkem toho, když čaroděj říkal starostovi, že mu Yzbekk nevěřil.

Armáda překonala poslední část cesty a hleděla na město Béthy. Temný mág se zazubil a paží ukázal dopředu.
„To je náš cíl!“ pronesl a pohledem hledal Rioga Velesu, který byl někde ve středu pochodujícího vojska.
Cválal na koni vedle kováře Kysse, se kterým občas utrousil nějakou poznámku k míjející krajině.
„Už se blíží!“ hlásil strážný z věže.
Starosta Trumgald stál ve zbroji vedle kapitána Garfase.
„Naše nejhorší hodinka přichází,“ poznamenal a nasadil si přilbu na hlavu.
„Na váš povel zapálíme příkop,“ ozval se kapitán.
„To nechám na vás, kapitáne. Určitě budete vědět, kdy bude ta nejvhodnější doba.“
„Nechal jsem zvednout most,“ poznamenal muž v uniformě s erbem města Béthy na hrudi.
„Věřím, že příkop je na nějakou dobu zdrží,“ dodal Trumgald.
„Jsem tu s vámi. Rozhodně vás v tom nenechám,“ přidal se čaroděj.
Kapitán Garfas přikývl a vyrazil na kontrolu vojáků na městských hradbách.Armáda Nemrtvých se blížila k příkopu.
„Zapalte příkop!“ vykřikl Garfas.
„Lukostřelci, palte!“
Dvě desítky zapálených šípů vylétly zpoza kamenných hradeb. Tětivy se ještě chvěly. Jakmile dopadly šípy na zem, příkop vzplál. Plameny se rozšířily kolem městských hradeb a sežehly první skupinu nepřátelských vojáků, která tam už vstoupila. Mág Urgas sledoval, jak část jeho armády hoří. S tím teda nepočítal. Zavrčel a snažil se temnou magií přivolat déšť, aby plameny dosahující velkých výšek uhasil.
„Tak ty jsi ten, kdo je vede,“ procedil mezi zuby čaroděj Neelms.
Sledoval, jak temný mág vyvolává přírodní živel, aby uhasil oheň.
„Temnota v našem Kraji nemá co pohledávat!“ prohlásil a poprvé použil své čáry.
Země se dala do pohybu. Překvapený Urgas si všiml muže na hradbách. Je to mág, pomyslel si. Přestal vyvolávat vítr, jako by se snad zalekl. Doposud se nesetkal s protivníkem podobných schopností. Slyšel vyprávět o čarodějích, ale s žádným se nikdy nesetkal, až dnes. Nenechal se od svých plánů odradit a připravil se na protikouzlo.

Riog Velesa vedl druhou skupinu směrem k padacímu mostu. Spoléhal na vojáky, kteří ze svých těl vytvoří žebřík pro další, kteří se dostanou na druhou stranu a uvolní padací most. Neustále byli ostřelováni šípy. Pokračovali. Kovář Kyss uvízl v příkopu s první linií a snažil se bez ohledu na oheň pokračovat vpřed.
Když se armáda Nemrtvých i přes velké ztráty dostala k hradbám, napravo se objevil černý mrak, který se přibližoval k městu. Vojáci na hradbách ukazovali rukama.
„To musí být pomoc z Halme,“ pronesl starosta Trumgald a pevně svíral svůj meč. „Už bylo na čase!“
Než jízda halmských rytířů dorazila, nepřítel se už vyšplhal na hradby a dostal se dovnitř. Spustili padací most a vrhli se na vojáky uvnitř.
„Jsou tady!“ křičeli vojáci bránící své pozice před vstupní bránou do města.
Armáda Nemrtvých byla jako lavina. Vřítila se dovnitř a masakrovala vše, co jí přišlo do cesty. Kapitán Garfas, chtěl seběhnout dolů, ale starosta ho zastavil.
„Ty musíš zůstat tady!“
„Musíme jim pomoci.“
„Nejvíce jim pomůžeme odsud,“ poznamenal Trumgald a otočil se k lučištníkům.
„Ovšem,“ přikývl Garfas a ukázal připraveným lučištníkům nový cíl.
Riog Velesa kosil všechny bez rozdílu. Viděl, že všichni nebyli vojáci, ale sedláci s cepy a oštěpy. Bylo mu to jedno.
„Yzbekk poslal své jezdce,“ pronesl Trumgald.
Vojáci se zaradovali a kapitán Garfas si vybral prvních deset mužů a vyrazil na nádvoří, aby se pokusil zastavit postup nepřátelských vojáků. Trumgald ho nezastavil, zůstal nahoře a sledoval Neelmse, jak se snaží zastavit třetí vlnu nepřátelského vojska.Čaroděj Neelms svými kouzly vytvořil mohutné tornádo, které na sebe nabalovalo hlínu, kameny a prach. Nemilosrdně smetlo vše, co mu přišlo do cesty. Zcela deprimovaná armáda mága Urgase ztratila během chvilky polovinu vojáků. Někteří se znovu postavili, když tornádo pominulo, ale ty smetla halmská jízda.
Zvedl se prach a z něj se vynořili čtyři tucty jezdců s kopími. To byl definitivní zánik armády mága Urgase. Kdo nebyl rozdupán kopyty koní, skončil na kopí. Jezdci s erby města Halmé na štítech byli překvapeni, že vojáci se pořád hýbají. S něčím podobným se nikdy nesetkali. Když však uviděli hořící nepřátelské vojáky v rokli, kteří se stále pohybovali, pochopili, že tohle jsou čáry a démoni vylezlí z pekla.
Riog Velesa se prosekával nádvořím, když si všiml, že se dovnitř přiřítila obrněná jízda na koních, která smetla jeho muže. Podle erbu a barevné chocholy na přilbách pochopil, že to nejsou zdejší rytíři. Přes ně se podíval ven, a když viděl, jak tam stojí jen temný mág, pochopil, že prohrávají. Pak se před Urgasem objevili tři jezdci na koních a zabodli do něho svá kopí.
„Jak to že se nebrání?!“ chroptěl Velesa a pohybem své paže srazil k zemi dalšího vojáka.

O čaroději Neelmsovi nevěděl. Ten stál na hradbách a působil na temného mága svými kouzly. Zcela ho připravil o jeho schopnosti. Urgas jen bezmocně sledoval porážku své armády. Když kopí projela jeho tělem, necítil bolest, neměl strach. Věděl, že je nesmrtelný, znovu povstane. Když se však před jeho hlavou objevil stříbrný meč, věděl, že je konec. Před tím, než mu rytíř sťal hlavu, pronesl poslední temné zaříkávadlo: „Agus, u mader!“ – Povstaň, a odejdi!“
Švunk!
Temný mág přišel o hlavu. V tu chvíli se všichni nemrtvý sesunuli k zemi. Jediný, kdo stále žil byl Riog Velesa.
„Zabijte ho!“ vykřikl kapitán Garfas a vedl útok proti jezdci s maskou.
Riog Velesa otočil svého koně a vyrazil proti němu. Neměl plán, jak se dostat ven, ale věděl, že nezemřel jako ostatní a nehodlá umřít. Ve chvíli, kdy se přiblížil ke kapitánovi, namířil svůj meč proti troufalému oficírovi. Ten byl připraven muži s maskou zasadit smrtelný úder. Riog Velesa však kapitána zabil.
„Hyjééé!“ zařval na celé nádvoří a hnal svého koně ven.
Kapitán Garfas padl k zemi s mečem Rioga Velesy ve své hrudi. Z úst mu vytékala krev. Naposledy se nadechl a skonal.Riog Velesa vedl svého koně branou ven. Dva halmští jezdci se otočili a pronásledovali jej. Čaroděj Neelms ještě chvíli hleděl do míst, kde leželo mrtvé tělo temného mága. Poté se otočil ke starostovi Trumgaldovi, který byl svědkem toho, jak kapitán Garfas prohrál svůj souboj s obrem v masce.
„My jsme to dokázali!“ vyhrkl starosta.
Smutný výraz patřil mrtvému kapitánu Garfasovi.
„Garfas je mrtvý?“ zeptal se Neelms.
„Zabil ho ten obr,“ odvětil Trumgald.
„Neviděl jsem žádného obra.“
„Měl jsi starost s tím temným mágem.“
„Ano, to měl.“
Čaroděj přikývl. Cítil se unavený.

Obr byl pronásledován až k jezeru Karew, kde ho jezdci na vystouplém břehu, dostihli. Jeden z nich jej zasáhl oštěpem, který projel skrz jeho tělo. Riog Velesa spadl z koně a zmizel ve vodě. Už se nevynořil. Jezdci chvíli počkali, ale když jeho tělo nevyplavalo, usoudili, že je mrtev. Rytíř, který ho zasáhl, nepochyboval. Vrátili se zpět…
Autor Danny Jé, 23.10.2020
Přečteno 22x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.12 | Facebook, Twitter