Dusím aniž musím

(Nic nic nic , 02.05.2008 , basne)

Dusím kypící chvojí.
Soumraku na ouzký pozoun já troubím.
Vždycky a ve všem jsem dvojí.
S lůzou své outraty bezhlavě snoubím.

Ouvej a jouvej se baví.
Na louce v mouce se koulí.
Louhem já hrdlo si spravím.
Nadále hloupatá doupata hloubím.