U moře

(Ďábel sám , 26.08.2008 , basne)

Racci zas lítaj na obloze,
v dálce slyším bouřit moře,
vůně písku a slané vody,
usedám pod bílé schody.
V úžasu můj zrak tu plyne,
na ničem však nespočine,
těká podél mořské pěny,
na útes jsem zahleděný.
Sprška vody s mořskou solí,
oplachuje prašné nohy,
co jsou k vodě nataženy,
moře hladí s vůní ženy.
Vychutnávám slunce záři,
mlčky sedím neodcházím,
chtěl bych býti kapkou v moři,
co to moře vlastně tvoří.