Odsouzení (...doživotí...)

(callowsick , 07.09.2008 , basne)

Vyšli jsme z tajemství kamenným schodištěm,
lidé nás sledují, ticho se rozlilo,
kolem nás půlkruhem vytvoří jeviště,
pod oknem podkrovním, jenž včera svítilo…

Oni si myslí, že znají to podstatné,
rozsudek, žaloba – vše v tomto pořadí,
teď si jich nevšímej - ono to dopadne,
nechám je zmizet – to ať nám tu nevadí.

Smíření zločinci, přijdeme do pekla,
za to, že rty k sobě cestu tmou nalezly,
do vlasů skryla ses´, noc rychle utekla,
pošťáci v obálkách nový den přivezli.