Strom

(Smrtak_Von_Agbar , 23.11.2008 , basne)

Jeho život se nudný zdá být,
nemohoucný nikdy nikam jít.
Mnohem delší než člověk život má,
však za tu dobu skoro nic nepozná.

Přezto má on ve světě své místo,
což u lídí není až tak jisto.
Člověk bere pořád přírodu ničí,
strom tomu roky přihlíží a mlčí.

Jeví se že strom nemá nic,
kdo z nás má ale víc.
Jen ti kdo někoho milují,
svému okolí lásku věnují.

To příroda nám život dala,
nechceme přece aby nám ho i vzala.
Stromy vypráví o lidském bytí,
že s láskou hvězda naděje pořád svítí.