Cit Marlona Branda

(*F*O*r*e*S*T* , 02.09.2009 , basne)

Cit Marlona Branda při velkých rolí
a můzu Baudelaira ve Květech zla,
chtěl bych mít, aby se má duše hla,
jak lípa stojící v hraničních polí
stojí má duše neplatíc cla.

Nespoutanost - jako srdce Jamese Deana,
Picassův pohled na dnešní svět,
vymýšlím na schodech těchto pár vět.
Opit pár litry bílého vína
s nadějí, že se má duše nevrátí zpět.

S nadějí, že se má duše vypraví vpřed,
poznávat svět s vervou Jamese Cooka
pomůže dál mi snad pomocné ruka
co z duše mi odstraní protivný vřed,
pod kterým teďka má duše pouká.