Vnitřní kolovrátek

(Jan Urban , 22.06.2004 , basne)

Zamířil jsem flétnou
k nebi
a provrtal mraky notama
a síťkou chytal
střípky písniček
v svůj hrací strojek paměti.

Točí se váleček
a ježí ostny,
brnká i cinká,
na plíšky měděné.
Vrčí a vyhrává
figurkám dřevěným,
co pohybem trhavým
tančí svůj menuet
s úklonem na špičkách
natřených střevíců.

Provrtal jsem mraky notama
a nechal spadnout déšť
do údolí svlačců,
aby se udusil
v kvetoucím tichu.