Poslední den včerejšího člověka

(Hanuš , 05.03.2012 , basne)

Opar těžkých mlh

Na řeku ráje usedá

Den nadějí se láme

Tíseň svírá srdce člověka

 

V okovech své mysli

Chtěl se zpátky ohlédnout

Zde býval lidský rod i náš domov

Pocit viny nejde odtrhnout

 

Tváře z kalných podob

Ve svém nitru objevil

Co spatřil v zrcadle nahém

Včera smrti prozradil

 

Poslední ten večer

Vzpomínkou byl nasycen

Spálený dech se vzduchem chvěl

A on náhle odešel

 

(Inspirováno obrazem Richarda Peška ,, The first idiot who emmited gas in Ypres,,)