Veš emigrant

(Ziny , 04.01.2016 , basne)

Veška nesměle
Přeběhla po čele
Pak bloudila na mé skráni
Domov hledala na holé mé stráni
Já na chvilku stal se lovcem
A zatočil s bezdomovcem
Když v piruetě přes práh jsem padl
Vešce úsměv na tváři zvadl
Řekla: Sbohem, nejsi grand
beru sakypaky a je ze mne emigrant