ČLOVEK 1. 2.

(annav , 11.07.2017 , basne)

ČLOVEK 1.


Nádoba z hliny.
Aký obsah skrýva?
Životom hýbe, svetom kýva.

V hlave nosí vesmír.
V lone žitia gejzír.
Rozumom sa hviezd dotýka.

Tvárnosť zeme menia
ľudské pokolenia
k špatnosti i kráse.

Človek kysne v novom kvase.
Vo - Večný chlieb?
Ku svojej skaze?ČLOVEK 2


Človek - homo sapiens
kam kráčaš?
Za sebou sa neotáčaš.
Vládneš.

Kam ideš?
Kam prídeš?
Vieš?

Nevieš.

Dbaj nech CIEĽ neobídeš.


Anna Vodičková