… darů ples

(Jean-Paul Simon , 31.07.2018 , basne)


Darů Tvého srdce v nich jen zářný ples,

lásky to odvěké hledal jsem pramen,

z hrudi svalila jsi chmury, chopila se lásky ramen.

Opory Tvé, Tvých květů cit v údiv tiše hles.

 

Dní a lásky kuropění mne v hruď uhodilo,

zrak letmo ozářilo, vous zostra ovanulo,

mým Já v to okamžení silně tak a mocně hnulo.

Mnohých jiných krás bujaře tím nazdobilo.

 

S Tebou lehkost bytí mile tím zakouší

držav citů jsi paní, paní mou

s Tebou toužím plouti pod zory zraku i širou tmou

krůpěje dojetí tím zvolna ve mne pokouší