… spes vitae

(Jean-Paul Simon , 10.08.2018 , basne)


Já volám, vrať se, prosím,

tys bylo mé kdys živé

zdraví, mládí bujné.

Vraťte se časy snivé!

 

Želím svých činů prostých

chvil uteklých mi mezi prsty

jak zpěv ptáků, švitoření

léta minulého, jeho skvosty.

 

Odpusť, prosím, pýchu mou,

že nevítal jsem dnů kouzla.

Odpusť hříchy času mládí,

by ze mne tíseň sklouzla.