se špetkou soli z vlastní autobiografie

(Frr , 09.01.2019 , basne)

zpytoval

 nepravděpodobné  jezy

na  mělkých  řekách

honil  se  za  vlastní

neodstřiženou

pupeční  šňůrou...

když dospěl

koupil  si  na  jednom

 bleším  trhu

nízké  točité  schůdky

s  oblibou

postává  na  tom

posledním  schodě

opřen  o  zrezlé

zábradlíčko

a  civí  vzhůru

 míjejícím  andělům

pod  křídla..