Padlí anděl

(Wenda Wolf , 19.01.2019 , basne)

Padlý anděl.

Klečí v tichém chrámu
Slzy skrápí tváře
Na dubovém trámu
Pláče u oltáře

Oknem světlo měsíce
Co taje noci hlídá
Stříbrem třpytek tisíce
Pohladí mu křídla

Křídla zradou zlomená
Černá jako smutky
Duše tíhou znavená
nese temné skutky

Padlý anděl noci
Oči zavírá
v chladu bez pomoci
samoten umírá