Kyprej vrbolistý

(Ing. Václav Kovalčík chce zlepšit svět. , 10.07.2019 , basne)

Na břehu dravé bystřiny
básníci svou tvorbou sní
o kypreji vrbolistém

O kypreji vrbolistém
toužím říci
že se chlubí
purpurovým svícnem květ

Na suchém čtverečku
v objetí bylinném
rozhlednou věží
zahrádku střeží
klenot můj léta
umění dar