Vinný

(Mooika , 28.07.2019 , basne)

Ukrytý v podhoubí
hluboko v lese.
Za kopcem, kde někdo staví kříž.

Své zmatení prohloubí,
uvnitř zatřese se.
Utek tak daleko, proč cítí se blíž?

Utíká před vlastními stíny.
Skrývá se před vlastním hlasem.
Pojídán zevnitř pocitem viny,
útěchou možná, že otupí časem...

Ukrytý vinný.