Prevencia

(gallatea , 10.08.2019 , basne)

Dopredu vedieť
kedy ti dojde dych
Nenechať dopadnúť
ostrie slov posledných

Priložiť rýchlo
do ohňa ďalšiu triesku
Nečakať na posledné
zrnko piesku

V hodinách, čo presýpajú
spoločný čas
Umlčať zvonček
čo hlási koniec NÁS