O lásce přemýšlím

(Petr27 , 08.09.2019 , basne)

O lásce přemyšlím když schází
Krásný anděl jenž ruce spíná
ten pomůže mi od nesnází
Lásko na tebe se nezapomíná

Když tě nevidím srdce mrazí
Ale s novým dnem taje
Jako voda co projde hrází
Až u břehu dotkne se kraje

O lásce přemyšlím, samota tíží
Odešla jsi neznámo kam
Ale jak večer se blíží
Vidím tě přicházet k nám