Blázen

(petrzal , 09.09.2019 , basne)

Jako úplněk světlo ve tvém zraku,
magické a opojné je znamení.
Jako smích vlnek horské říčky za soumraku,
tvůj hlas působí hypnotické vlnění.

Omámen bloumám ve tvé moci,
od tebe k tobě sem a tam.
Radostně jako duch o půlnoci,
oddaný jen svým zásadám.

Jako had na kameni hřeje se ve slunce zraku,
já vnímám tvou energii kterou uvolníš.
Vzdávám se rád a bez nátlaku,
s náladou lehce frivolní.

Blahoslaveni kdož chudi duchem jsou,
a já jsem toho plný
Šťastni kdo spolu s láskou jdou
v břiše mýotýli vrní.