Struktury mocenské

(Ing. Václav Kovalčík chce zlepšit svět. , 11.09.2019 , basne)

Struktury mocenské
násilím podrazy drží se koryt svých
finančních toků

deficity rostoucí
hranice zadlužení jen obyčejný posun
na papíře znamenají
aby se neřeklo
pojedeme přece dál

ještě není úplně zle
prosperitu předstírají
mocipáni politici

výsledky se falšují
na běžícím páse

dokonce i volby
mívají kauzy zlé
podvodné

Struktury mocenské
násilím podrazy drží se koryt svých
finančních toků
z krve a potu národů Země!