Pro jednou

(lonelyJ0HN , 23.10.2019 , basne)

Chtěl bych pro jednou,
najíti chvíli společnou.
Chvíli pro nás stvořenou,
pod peřinou společnou.

Ale nemůžu a nebudu ti lhát,
začínám se naší cesty bát.
Pomalu své city odkrývám,
to jak bolelo to, zapomínám.

Nerad bych tě rozhodil,
už mnoho jsem ztratil.
Nechci ztratit vše co mám,
bez tebe, zůstat zase sám.

Bez lásky já dal nemohu být,
né že bych si život chtěl vzít.
Ale prostě už to tak mám,
život bez lásky nezvládám.

Láska bolest přináší,
proto ji mnozí nesnáší.
Dále ji ale v srdci nosí,
jako spící hnízdo vosí.

Měl bych z ní přestat mít strach,
ze své knihy života smést prach.
Další kapitola tvou rukou psaná,
život bez tebe nic neznamená.