Inzulín diabetika

(Roser , 05.11.2019 , basne)

Jsi pro mě hádankou,
celiaka pohankou,
radostí i smutkem,
škádlíš každým skutkem.

Díváš se, já též,
na vysokou věž,
na kterou máš vyjít
k rozhodnutí dojít.

Rozhoduješ za mě,
Rozhoduješ němě,
snad rozhodneš tak,
aby to s Tebou nedopadlo všelijak.

Na mě v tom ohled neber,
Jen nevraž nůž do žeber.
Ale nebuď nepřímá,
ať už pravda nedřímá.