Zas a znovu?

(Roser , 07.11.2019 , basne)

Mluvíš na mě rusky,
jistotu trháš na kousky.
Magnete na duši,
který něco ruší.

Что?

Myslím Tvého kamaráda,
kterého máš tuze ráda.
Kéž bys byla šťastná,
jsi opravdu krásná!

хорошо

Jak jen mám Ti odolávat,
Jak mám duši ovládat?
Chci to prožít zas?
Chvíli kdy dozrál lásky klas...

да

Kéž bys stála přede mnou,
Dotykala se mě svou ručkou jemnou.
Abychom šli spolu
nahoru i dolů.

желание

Chci být s Tebou, dívenko,
mých citů myšlenko.
Rád jsem Tebou milován,
avšak jiný je Tvůj pán.

Žalem se zmítám v lóži,
Kéž se Tvá ručka položí
nadobro na tu moji,
co Tě to, děvče, stojí?

Kéž by se rty Tvé zas dotkly těch mých,
Velká však škoda je, že to byl hřích.
Strašně rád slyším Tvůj milý smích,
Tvůj úsměv rezonuje ve vzpomínkách mých.

A tak ležím v posteli
a pravou lásku si přeji.
Strašně chci být s Tebou,
Jsi duše mé potřebou.