Dobré z žití

(Kaj , 08.11.2019 , basne)

Báseň nemusí být
Jen tou ženou
Která v ložnici
Nejprve zhasne

Může nechat rozsvíceno
A já se mohu přesvědčit
Že na ní není nic takového
Po čem by se umíralo

Tato žena
Mi dovoluje
Tvořit hrozny
Z kuliček času

Jako vánoční ozdoby
Je zavěšovat na ratolesti
Vyrůstající z kmene života

Mohu zavěsit
Štípání špalků
Objevování žlutí dřeva
Poprvé spatřených
Na ušlapaném sněhu

Cestu městem pro jablka
Klácení ořechů
Přitloukání planěk
Zarývání krumpáče
Do temnoty hlíny

Vydání se všanc
Soukromí samoty
V členitosti krajiny
Ve všednosti Božího stvoření
Jak se mi přirozeně
Na první pohled jeví

Křižování času
Tramvají hrkající
Přes výhybky křižovatky
I pohlazení hebkých
Koňských nozder

Křižování času
Jednou natěsnaného
Jako rybičky v konzervě
Jindy vypuštěného
Do dne v koruně třešně
S červenou, zelenou a modrou
Které ozařuje
Žluté slunce