Svobodu bych prosil

(Roser , 18.11.2019 , basne)

Už nechci být její,
nyní chci být všech,
neb kvůli ní kleji,
už nechci klít v dalších dnech.

Nedovedu pochopit, co ji u něj drží,
copak je to za sílu, která duši nutí.
Už toho mám dost, blíží se zatuhnutí,
už nechci bezmocně stát u jiné lásky věží.

Už toho mám dost,
chci zase žít proradost
a pomáhat druhým,
bohatým i chudým.

Nechci být jen jedné
dívky nezodpovědné,
sic mi na ní záleží,
nerad však střílím do věží,

do věží cizí lásky,
která klade otázky,
zda ještě vztah funguje,
zda jí něco daruje...