z nečasu dočasně vyčasuj...

(enigman , 30.06.2019 , experiment)

ocitla se ve tmě
ale vlastně to nebyla tma
postrádalo to barvu
a dokonce i hmotu
prostě se to jen jevilo
asi jako když vydloubnete suk
z prkna reality
a vznikne díra neexistence
divné myšlenky
uvědomila si
že docela ráda existuje

pak ucítila
že něco visí ve vzduchu
chvělo se to tak že vibrovalo
a vytvářelo éterickou hudbu

záměrně se soustředila na ty zvuky
poté je vypnula a čekala
až se ozve ještě něco
něco neobvyklého
něco jako plesknutí
třeba kůže o kámen
něco co vzápětí zaznělo
za jejími zády

pak se kdosi vynořil z hlubin

vypadal jako neustlaná postel
a v klopě měl místo kopretiny
něco jako tuřín

kde jste se tu vzal?

jen mě tak napadlo
že bych taky rád existoval
a mimochodem
o vaši přítomnost
nemusíte mít obavy
vesmír by vás postrádal

byl jste tam někdy?

myslíte vesmír?…ó ano

a třeba i za sluneční soustavou?

i tam a mnohem dál

asi jste viděl mnoho úchvatných věcí?

docela dost
ovšem v podstatě je to jen pár prvků
zkombinovaných rozmanitým množstvím způsobů

zadívala se na nebe
rozbřesk pomalu mazal
jednu hvězdu po druhé
a obloha bledla
z temné noční modři
do zářivě azurové

stejně bych ráda viděla
a vlastně i věděla
co tam nahoře vlastně je

no vzhledem k tomu
že se Země otáčí
nerozlišoval bych nahoře nebo dole
spíš tady a tam
což ani tak není přesné
jelikož můžete být
tady i tam současně
a jinak si myslím
že to určitě zjistíte
tím že najdete
správnou odpověď na otázku
v tu chvíli se vám odemkne
cesta k pochopení
vyšších dimenzí

a jaká je ta otázka?

co znamená 1:659?

vy to víte příteli?

pokrčil jsem rameny
otočil se
a pomalu se vzdaloval

Héj!...kam to jdete?

obrátil jsem oči
k mizejícím hvězdám
v čistém činu jen pro ty její

s úsměvem přikývla
a tiše si pro sebe dodala
rozumím vám
neloučíte se
protože víte
že se zas setkáme