Krychle a čtverec

(Hanka , 11.09.2019 , miniaturahricka)

 

Pozvala si krychle čtverec

v kanceláři na koberec

a vytkla mu, že je plochý,

že nezapadá do epochy,

 

do plasticity dnešních dní

a že když se nezmění,

nebude už na svém místě

a na dlažbě skončí příště...

 

I ohradil se čtverec rychle:

"Dej si pozor, ty jedna krychle!

Až obviním tě z harašení,

tvé postavení se hned změní.

 

Uvidíme kdo bude šéf,

tak mě teda krychle nech!

Ať nestaneš se za pár dní

obyčejnou kostkou dlažební!"