Modlitba

(vonavi , 19.11.2019 , ostatniproza)

Dovol mi Tě milovat nejen v blahobytu, ale i nedostatku.
Dovol mi Tě uctívat při utrpení stejně tak jako v radostech.
Dovol mi, abych Tě spatřoval ne jen v kráse, ale také v nejhlubších peklech.
Dovol mi Tě vidět v nepříteli stejně jako v příteli.
Dovol mi Tě uctívat ne jen na nebesích, ale všude kde jen dohlédnu neboť jen tak se s tebou mohu sjednotit a odevzdat se ti do tvé náruče.

Dej mi sílu proměnit soutěživost ve spolupráci, hromadění ve sdílení a odcizení za sounáležitost.
Dovol mi prohlédnout iluzi času a poznat věčné teď.
Dovol mi pochopit neustálou změnu jako tvou jedinou stálost.