Studená válka dodnes trvá, ničí planetu Zemi!

(Ing. Václav Kovalčík chce zlepšit svět. , 18.08.2019 , uvahy)

Většina radioaktivních a chemických katastrof vznikla za nesmyslné studené války, která trvá dodnes. Tím trpí příroda, lidé žijící v zasažených a okolních oblastech. Vznikají tak "navěky" neobyvatelné oblasti pro život.

Je to problematika nejen nenáviděného východu, ale i dosud obdivovaného západu. Sice se říká, že si příroda poradí ve své bolestné existenci bez lidí, aby si vyléčila a zahojila své rány vlastním způsobem.

Radioaktivní a chemické katastrofy se jednoduše tají, aby se o tom nedozvěděla opačná strana světa - východní, či západní.

Panují též hypotézy, že lokální radioaktivitu způsobují mimozemské létající talíře, které se mihotají naší atmosférou a mnohdy přistávají na povrchu Země.

Kdyby nebylo studené války, nebylo by katastrof radioaktivních i chemických, příroda by svobodně dýchala bez zaviněných křivd na životním prostředí světa.

Studená válka je dodnes obrovským zlem na občanech i přírodě planety Země. Vyslovuji hypotézu, že je třeba ještě modernějšími technologiemi vysvobodit neobyvatelná území od chemických a radioaktivních odpadů.

V uvedeném čištění a nápravě musí být věda napřed, aby se znečištěné lokality staly znovu obyvatelnými a nádhernými.

Václav Kovalčík