Profil autora Adonai 2030

Adonai 2030

Muž, 2022 let

Registrace od
23.03.2015 05:37:00
(3269 dnů)

Žádná díla

Naposledy aktivní
11.04.2015 04:21:53

Eden
Kontakt:
sobotkahadamah@centrum.cz


Tipy obdržené:
Tipy rozdané: 3

Komentáře obdržené: 0
Komentáře rozdané: 7

K cizím dílům: 7emoji
Autor píše o sobě:

KDYSI KAVÁRENSKÝ BÁSNÍK A POVALEČ, NYNÍ ŠŤASTNÝ FOTR A IZOLOVANÝ SAMOSTUDENT MAGIE A MODERNÍHO OKULTISMU

Jsem pěkný rebel a jakékoli konvence, moralizování, předsudky, puritánství a pokrytectví stejnou měrou, jako cynismus, násilí, arogance, pragmatismus, sobectví, majetkuchtivost a hyenismus jsou pro mne tím, čím je sníh letnímu slunečnímu žáru.

Jsem sice líný, ale tvořivý.
Jsem sice optimista, ale už ne naivní.
Miluji i své nepřátele, ale druhou tvář bych pochopitelně v doslovném slova smyslu nikomu (kromě ženy) nenastavil.
Jsem altruista ale často taky myslím jen na sebe :-)
Mám vysoké ideály ale uskutečnit je neumím, proto si k nim dopomáhám magií a esoterikou.

Píši básně (což je jistá forma magie, avšak nikdo z básníků pohříchu neví, že pravá poezie není popis "reality", tj.Světa forem, ale tvoření jiné reality, tj.Světa podstaty) a proto vlastně nesou plnou odpovědnost za to, jaký svět kolem nich opravdu je a co všechno se ve Světě forem děje. Čímž kupodivu nechci být nepřátelský vůči svým tzv. "černým" bratrům adeptům okultismu.
Svět nemění hromovládný Panovník na obláčku, od toho, aby byl lepším, jsou vychovatelé a vychovatelky, ekologové a ekoložky, lékaři a lékařky, mniši a jeptišky, kněží a kněžky, biskupové, papežové, dalajlámové, okultisté a okultistky a - samozřejmě zpěváci a zpěvačky a také básníci a básnířky nižší společenské vrstvy. Pouze mezi nás nepočítám dnes již neexistující inkvizitory, aktuálně policejní příslušníky, milice, justice, právníky, ekonomy, podnikatele a inžinýry, televizi Nóva a politiky extrémní pravice či extrémní levice (obzvláště tedy v žádném případě mnohé "zednáře"). Kromě jiného si však velice vážím prací a tvůrčích kvalit pana Josefa Veselého:
1) je upřímný, nic nepředstírá a nepřetvařuje se
2) je ve světě současného esoterismu jedním z mála poctivých, kdo líčí aktuální stav Nového věku tak, jaký je doopravdy a nikoli takový, jaký jsme si ho předem vysnili
3) je "nepopulární" a já jsem zastáncem veškerého undergroundu - hudebního i okultního
4) sdílíme, ač se osobně neznáme, zájem o okultní vědy a duchovno.

Mám to štěstí že jsem se kdysi vymanil z pout psychických vampýrů i od absurdních mýtů křesťanské morálky a přesto jsem neztratil srdce.

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí