Pohádky, bajky

» Všechny Pohádky, bajky

 • Ostatní (321)

 • Akční, detektivní, dobrodružné, válečné (0)

 • Bůh, víra (5)

 • Cestování (1)

 • Fantasy (26)

 • Filozofické (14)

 • Historické (13)

 • Horrorové, krvavé, strašidelné, tajemné, záhadné (9)

 • Humor (50)

 • Kultura (2)

 • Láska (20)

 • Politické (10)

 • Pro dospělé (164)

 • Pro malé děti (319)

 • Pro větší děti (267)

 • Příroda (13)

 • Romantické (7)

 • Sci-fi (8)

 • Sex, erotika (2)

 • Smutné (4)

 • Sport (0)

 • Ze života (18)- Pohádka (někdy též báchorka) je obvykle krátký epický fiktivní příběh, ve kterém se ve většině případů objevují smyšlené bytosti (skřítci, víly nebo draci). Původem se jedná o lidový žánr, nejčastěji psaný v próze. V moderní době se termín pohádka vžil také pro příběhy, které končí neobyčejně šťastně „pohádkovým“ romantickým koncem. -> více viz odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dka ........................................................... - Bajka je literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př. n. l. Za jejího zakladatele bývá považován Ezop (není prokázána jeho existence). Základem bajky je alegorie, kdy zvířata jednají jako lidé a z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení, či kritika chyby, která ve většině případech bývá čtenářovi již známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, které se pro ně tímto stávají typické (např. liška je chytrá až vychytralá). V reálném světě zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, ale lidé jim je z nějakého důvodu (např. vizuálního) přisoudili, tyto vlastnosti jsou pak u daného zvířete zesíleny do podoby, kdy se ono zvíře stává nositelem právě této vlastnosti. Cílem bajky je kritizovat nějaké společenské nešvary, působit na lidi a vychovávat je k odstranění těchto nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou formou, pomocí ironie a satiry. -> více viz odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajka
© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí