Pravidla pro autory

Pravidla Literu


 1. Registrace na Liter.cz není omezena věkem uživatele a nikomu nebude odepřena, mimo autorů s dočasně nebo trvale zrušeným uživatelským účtem viz. bod č. 9. Jeden uživatel může mít více zaregistrovaných účtů.
 2. Autoři zde publikovaných literárních příspěvků požívají svých autorských práv dle platných obecně závazných předpisů ČR, zejména O právu autorském a zákonů souvisejících, a o změně některých zákonů (autorský zákon č. 121/2000 sb. ve znění pozdějších práv. předpisů). Správci serveru se tímto zavazují, že nebudou bez vědomí autorů s jejich díly nakládat v rozporu s výše uvedenými práv. normami.
 3. Uživateli, který bude zdejší publikací své literární tvorby a komentáři pod nimi důvodně podezřelý z porušení obecně závazných právních předpisů ČR, může být okamžitě zablokován Uživatelský účet. Jedná se např. o zák.č. 200/1990 Sb. O přestupcích, zejména §49 - přestupky proti občanskému soužití, a některá ustanovení § 47 - přestupky proti veřejnému pořádku. Stejná zásada platí také pro aktivitu uživatele serveru na diskusním fóru.
 4. Takový uživatelský účet dle bodu č. 3.) bude odblokován po uplynutí lhůty blokace dle písm.9.). V mimořádných případech může být uživatelský účet zablokován trvale, a to v případě velmi hrubého jednání nebo podezření ze závažného porušení platných obecně závazných právních předpisů.
 5. Není povoleno používat vulgarismy a jiné hanlivé, nezákonné a neetické výrazy jako nadávky či urážky v komunikaci mezi uživateli, také rozhodně ne v dílech v kategoriích pro děti. V rámci děl (např. přímá řeč povídek, románů apod. nebo moderní poezie) se jejich používání samozřejmě nezakazuje, budou-li použity v odpovídající míře, ne pouze za účelem provokace nebo šokování čtenáře nakupením vulgárních slov beze smyslu.
 6. Uživatel je povinen chovat se slušně vůči dalším uživatelům a dodržovat zásady slušného chování tohoto serveru.
 7. Není povoleno používat neetických nicků nebo nicků zesměšňujících nebo poškozujících jiné uživatele, stejně jako jsou pro uživatele zakázány nicky používané při správě serveru (např. system, Liter, admin).
 8. Uživatelům není dovoleno prostřednictvím tohoto webu propagovat aktivity, které nemají souvislost s posláním serveru amatérské literární tvorby, ať již jsou komerční či nekomerční. Lze ovšem udělit výjimku po předešlé konzultaci s majitelem webu, např. pro charitativní záměry nebo prezentaci i mimoliterární umělecké tvorby registrovaných autorů.
 9. Při zjištění porušení pravidel může být uživateli
  a) odstraněny příspěvky nebo komentáře kolidujících s pravidly tohoto serveru
  b) podle závažnosti přestupku zablokován uživatelský účet
  - za první porušení pravidel na dobu 14 dní
  - za opakované porušení pravidel po uplynutí první blokace nebo za první hrubé porušení pravidel na 2 měsíce
  - při dalším opakovaném porušování pravidel po uplynutí dvouměsíční blokace na dobu jednoho roku
  - další následné porušování pravidel po uplynutí jednoroční blokace a nebo v mimořádně závažných případech permanentní blokace uživatele.
  c) délku banu může administrátor upravit dle vlastního uvážení, zpravidla však platí bod b)
 10. Autoři jsou plně zodpovědni za obsah svých literárních příspěvků a komentářů z hlediska podezření z přestupku, správního deliktu, nebo trestného činu. Provozovatel a zástupci provozovatele za takové příspěvky zodpovědnost nenesou.
 11. Počet vkládaných literárních příspěvků je omezen na 1 dílo denně, rozepsanou knihu je tak možno označovat např. číslem kapitoly u názvu a pokračovat v publikaci následujícím dnem.
 12. Jazykovou korekturu si autor provádí sám, popřípadě o to požádá druhou osobu. Doporučujeme text vepisovat nejprve do Wordu s možností jazykové korektury, a pak jej kopírovat do svého účtu. Text je vizitkou jazykové kultivovanosti autora.
 13. Zde registrovaný autor má právo nechat si smazat svůj uživatelský účet. Smazání provede v sekci upravit profil -> smazat účet. Smazáním účtu přestane uživatelský účet existovat, stejně tak všechna jeho díla, nesmažou se však komentáře k cizím dílům ani příspěvky v diskuzním fóru.
 14. Ochrana osobních dat je zaručena podle platných právních předpisů.
 15. Uživatel účtu je povinen dbát pokynů administrátorů v rozsahu nezbytném pro dodržování pravidel Literu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání stránek, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním stránek.


© 2004 - 2023 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí