Krajiny s bílými dveřmi

Krajiny s bílými dveřmi

Anotace: ... ..

Sbírka: Krajiny s bílými dveřmi

~~~
posíláš mi píseň z mládí
čtyřlístek smutných holubic
držím svitek tvého deště
a u zdi lásek..
líbej víc
jsem kormorán
i sedmi hlásek

některé zněly
jiné

víš

není mi moc dobře
v zóně svého světla
a ty ještě píšeš
abych vydržel

horoucí máš srdce
tak se ti to šeptá
i pro zimní letce
i pro šedi šer

posíláš mi lístek z mládí
vůni lípy
slzy od cest

blíž noci vstává stromořadí

luno pálíš?
luno pověz?

každá dlaň má cestu chudých

i brebentění z parku

vím
bývám hluchý k tobě hrubý
ač kdesi v hloubi
něhy na rtu

mlčí

s kým...
půjdeš do kina?

jiní milí!
jiní stáli!

hráli ....

promiň a objímat

i víno
tajemstvím by krad

víno
divoké
červeně

náhle je trpce víc než sladce
a trpké je i srdce mé

posíláš mi verše z mládí

dávný nesplněný sen
mohli bychom být dva žaly

ty básní všeho
já básní jen


jsme?

ticho nejtišší
tichý je i kurýr léta
- tvá slova
přání jednovětá

slib mi

- louko uslyšíš
vlčí mák
na konci světa?

jsi řeka co mě rozkřičí
v jitření nespí
ne nevzdává

chci běžet s tebou
v paprscích
ale zvadám si a zvadám

někde..

lvi tají dech
sama že sáláš

Oči si přály
jiskřičky změny

dívenko!

počkej v úsvitech!!

něžnivá snivá
zlomíš mé není?
nejsem co žádáš

tančíš moc horká
jak čokoláda

toužíš ať lije
vyprší ženy
skrýváš se
díváš
snad mě máš ráda

nebo ne

proč se to stává?
proč hledáš snář?

i duše chtěla
znát
letní smář

náhle vše padá
že prý jsem tmář!

kdo pláče v malbě
čí je to tvář?

a čí je zlatý plíšek?

i ten mi posíláš

modrý
ze skřivánčích výšek
a dáváš svá ticha do hvězdiček

vzpomeneš i čmeláčky
luční skrýše
pro cínové vojáčky

najdeme ti..

i štěstí Věř mi
najdeme ti co chceš
i duhu po čerstvě vlahém dešti
leč
nechoď se mnou do krajiny

krajiny s bílými dveřmi

.

I.


*** ****** Jsi slunce to
*** ****** co není pro mne

Ano plus ne
- hádaví my

Rozruchy múz
Dálka a vůz

Skluz

ve štětečcích

když tiká do vteřiny

*** ****** čas kopretiny?

*** ****** Varuji tě!

*** ****** Rozprostřu na peří

sten dívčích strun?

*** ****** Přiznáš se javorům

i zeleni listí
procitne-li z jar

*** ****** svatojánská chvíle

Uvěří?

*** ****** Zešeří nezkrotné milé
*** ****** u pažitek a tajných jitrocelů?

*** ****** Noc odvíjených cívek a ty?
*** ****** Polárníš na severu!!

*** ****** Nespojíš mé hvězdy
*** ****** Neodrazíš čar
*** ****** Enta Aah je nebe taj!

U světelné míle!

O jihu nevím nic
když máky
vlčívaj

*** ****** Chceš sexy tuš?


snila ve sněžence
Halenku zapínala až ke krku

*** ****** Prosím!?

*** ****** Třináctá.. habibi aaH?

Nesmím

*** ****** se tvářit provinile

dále
v odpoledni

*** ******* Znělo i co nosím?

noční minisukni
maximálně odhalující hebké linie

Do práce obyčejné kalhoty
Tenisky
Zákon
a klíč ve skrývankách
aby přísnost

*** ****** sedla na židli?

příznivě vzdálena
od psacího stolu

*** ****** a tělo vzkázalo
*** ****** hodina paličatých?

...

*** ****** Nemusíš se shýbat k zemi
*** ****** a mlčky zrcadlit

kam upadla propiska Aah?

*** ****** Vzruším tvé ach
*** ****** Opustím Ne
*** ****** Sténáš ve tmách

*** ****** Rozmaluj ...

*** ****** Mne!

Je-li láska moje vina která srdce obepíná
nenajdeš dne

*** ****** Je-li láska černá růže která křídlům nepomůže
*** ****** zbledne v mou krev!

Ne!

Je-li láska moje vina
za kterou mi dáváš... ???

*** ****** hřebíky místo vína
*** ****** když hřích ve mně spává?

Je-li láska moje vina..

*** ****** a já jsem zlá haifa
*** ****** na prsou sny tíží hlína ...

a v klínu úhel alfa
čte loďce -
slunce nesvítí

*** ****** vítr - déšť - Nikdy více! Ani Ty!

Ne!

Jiná si
přisunula místo
v šepotu pro vlnky

Cizí
jazyky povznesly vrány
a černočerné vlasy
vlály
velmi těsně

*** ****** odháněly tíhy zklamání
*** ****** z nevydařených roků
*** ****** abstraktních malířů
*** ****** ze zeber se stíny
*** ****** v bláznivých počasích?

V mém srdci
probublávaly křehké
příliš křehké prchlivé vůně
něžných jmen
až se i šneci v akváriu dvořili řasám
proto

tobě
nedovolím
abys mě svázala svůdností

Prostě zapomeň

a dobře zvaž jestli zůstaneš
dnes v noci
neboť ona
v pokoji unikala
když pronikala do krajiny
v níž tvořím

..

Šeřím!

I ticho
na stěnách
zamykám dnes naposledy

strach zapadne mezi ledy
v říčkách
v cestě zaváté
ať nikdo můj svět nechápe

jsme otázky a odpovědi
jsme vlajky černé na půl žerdi
kapky krve
v poli kříže
nikdo nikdo nepomůže

vlaštovkám smutku na drátě

odlétají
domov najít
domov jenž není ve zlatě

Blond hvězdí
v mracích zhasínavé
zesinale v bídných žalech
a Ty cos vtisknul život skále
nedáš omen který plave
vstříc červánku večernímu

miluješ-li ne zahynu

zatímco Ty bys ráda odemkla Mne!?

*** ****** Děláš výboj pro kámen!?
*** ****** -'-,-@ jen tak mi vlíbej En

Ne!
Bouřko s trnem!
Nepřibližuj se!
Nepřiplouvej!

Ubráním se
tvému Aah - jsi tónový ozon
v nebezpečných napětích vzdušných romancí
když cizí rybkou v síti
předvádíš leskem šupin svou hlubokou dekoltáž

*** ****** prosvítá
*** ****** abys moment zapomněl

*** ****** Opustil prokletí a sebetrýzeň
*** ****** Pojď... Osvěž se mnou
*** ****** Dýchej s oázovou
*** ****** Osměl se blesknout zájem...

} Lovit poslední?
{ Propustit ji kouzlem tónů
} Chytit s ní
{ barevné pasti večerů?
{ Uslyšet jejich rty
} pro nepokojný příliv
{ pro stopy na pláži
} v nichž bránící se dívčí anděl
{ píše do hromů Ty mizero!
} Smazáváš je! - Bojím!
} Objevily svět ve smutečních šatech

} i třesoucí bosé mládí

} Raději nepovím pláči - té měř sovím
{ tříšti mě
{ rozkmitej
{ zatínej
} a jitropis ulož do liter duhy
} a červen pozvi do tance

} Poznal by všechny poklady malé kabelky

} Pudřenka, rtěnka, záhadná krabička,
{ fotky, tři tužky, růžový až vílí.. kapesníčky..
} jeden pomačkaný měkce od slz
{ dopisy baletky s fialovou stužkou

básně

*** ****** To ne bylo pro mne
*** ****** protože...


} Ona rozčílila nejvíc
{ bas černého horizontu
} a nikdy jsem jí neřekl

{ milovaná pouštní růže
{ Ty jsi slunce a mé vnitřní moře
} bojí se
} když z útesů voláš irisů
{ pro paprsek z oblaků již sněhobílých
} v nichž Polárka šeptává

{ jsem pouhá dálava
{ jsem vesmírná rybka ne
} velká medvědice
{ promrzlý hvězdáři

... než Enta promluví..

.

II.


~ Maliník Aah
~ a lesní srnka

~ v poli stébla vlní
~ kdo jsme kdo

~ co oni

/

~ Z návštěv pod jabloní
~ slunce letní
~ svítí

~ v dívčích řasách
~ spala trnka
~ básnivá radostěnka
~ v nedočkavé touze světlušek

~ plamínku v očích
~ slíbím
~ zásah

~ hruď se pne
~ a dlaně led
~ prosí zpěv

~ ráj vlasů
~ a šíje - hvězdná pleť

~ . Zakolísáš panno svatá večerem?

~ Zazvoní
~ modravý a tenká?

~ *** ****** Zakolísáš
~ *** ****** rozechvěn
~ *** ****** v kopretině
~ *** ****** s lící
~ *** ****** lučního kvítí

~ *** ****** beze jmen
~ *** ****** než pominem?

~ *** ****** Muži.. muži...
~ *** ****** Jsem entá?

~ *** ****** Na rtech
~ *** ****** žádná rtěnka
~ *** ****** čím - čím jsi přiváben?


~ . Zavřel se i tulipán
~ a s kotníčkem ovázaným
~ tulíš rosnem třpyty rán?

/

~ bývali jsme
~ snílci


~ Maliník a lesní srnka
~ v poli stébla vlní
~ kdo jsme po

~ hrách
~ na čtyři stěny

~ víla ve vězení

~ . vyprat?
~ . žehlit?
~ . navařit?

~ aby teskný poem
~ léčil...

~ Tygři klid!

~ Aby říkával -
~ sny jsou šťastné dítě

~ až ...

~ jsme si je spolu udělali
~ než ustal cit

~ A že bych měla jít
~ bruslit k trnům
~ léto ze srdce?!?

~ Entá Salomeh enta ... ?

~ Spolu jsme v kleci
~ a chceš hrát na lovce

~ Kap Kap

~ Radosti

~ pro tvoje steny
~ i růže může vonný nach
~ proč jsem
~ zajatcem rozechvění
~ v malování
~ při svíčkách

~ Pohladíš-li vlasy
~ uletím si
~ V bludičkách!

~ Aah? - už ne!

~ Uschlý kvítek růže
~ poschovávám v knize!

~ Zalistuješ časem
~ odkvetem

~ slétnem tiše z jisker
~ a dál k cíli změn
~ poneseme koně

~ kde je v cestách lem?

~ Proměněn

~ upadá za černý horizont

~ Tak tiše

~ tiše si Ji vem
~ tu hřívu co je pro ně
~ voláním za světlem

/

zůstanu
prosím
dnes mě nevyžeň
.

III.

S múzou
mluvila k nedokončenému obrazu

{ Jeho jsem stále viděla
} a neuměla rozeznat

{ Dnes jsem sama entá
} sedící na srpku měsíce
} dívající se na modrou planetu..

} Hleď malíři - bělost
{ dopoví ten lidský děj

:Byl to jeden z těch
:májových a vlhkých
:před zmrzlými muži?

:Z neděl klesal slovy
:proč být
:proč ne
:a komu život dluží
:jeden z těch?

:Ne z mraků nepršelo
:a slunce polední
:to svitem slzy psalo

:Spojeni zármutkem
:nacházíme rysy vzpomínkám
:abychom pochopili

:proč být
:proč ne

:a loučili se zároveň
:neboť zůstáváme

:*** ****** Ztracenko

:*** ****** o třech zmrzlých
:*** ****** poznávám jaké to je vracet se

:*** ****** odemknout branku k domovu
:*** ****** a neslyšet tvé ahoj

:Poznáváš jaké to je
:být snad již dospělým pro pláče
:být šeptající
:i vidět dívku na měsíci
:volající
:s námi

:Odešla ti?

:a vesmír malých princů
:lásky a díků
:jsi jí zůstal dlužen?

:Marně se ptáš v duchu
:proč byl to jeden z těch
:proč sklínka čiré vody
:nezastavila smrt?

:To podzim náhle zazpíval
:To vítr čas rozcuchal
:a na sníh jeřabinu vzal
:sám poslední den?

:Kdo odpovídá -
:neboj se
:byl to jen jeden z těch
:a vím jsi dál?

:Vidí tě z Nebe
:Zůstává milá starostlivá


:i já zůstávám
:navždy tvá slza

:Vděčně pamatující
:Tebou přivedena k řece
:než přijde z čista jasna
:jeden z těch

:kdo ví
:kdo za světlem
:vezme bytost na list

:vyhasínající
:oči nocí bude číst
:a hlas Luny již nedopoví..

:Je-li kříž v terči nekonečen
:víra tvá smí se dotknout Boha?

:Kéž vcítí na chvíli to naše Neboj

.

IV.

Nezadržitelně
prohraná enta
dopadla na kovový stůl
Chvíli zvětšila jeho póry
než maličká slaná lupa
na vzduchu ustupovala a zasychala
pozvolna měněna v rez

a žádná naděje
ani malířovy ruce
ty ruce člověka na scestí
zmizelé právě mezi rámy
s ozdobnou černou stuhou
v klidu svého modra

ji nedokázaly vyleštit chmurnou ztuhlou přítomnost
navzdory krutě ledové
věčnosti

Rozerván ztrátou
vykřikl marností
sólové Ne!

Slečno z Luny

Ty nejsi Enta
Nevidíš rubínovou skvrnku
černobílého ticha tvořící vzpomínky

Má jizva
Má nepatrná spojnice

jejímž jsem hlasem
až i tato linka slov pomine

vybledne k pláči a znovuzrození jiných

Nehledá strážce majáku
Nesnívá jahodám kdo nejsi

Nevšeptá nachovému vánku pírko na duze
ač mohla by být a dotknout se
existence
v životě z lásky

Proč
z olova má bolest
že není mezi námi
nové svítání?

Nepovím

a přesto nízko
příliš nízko za ...

tajeme po třpytivých kapkách

na víčkách s korálky z cínů
-
některé se spojí
a některé mizí napsat ne

Až...

Aah

poví těm dálkám o úsměvu
o úsměvu věřícím ve shledání
o úsměvu znamenajícím
srdce je doma

spočinu v tichu
stejně
neschopen ptát se -

V té dimenzi zanikne vše až umřu?
A jestli tryská světlem
žádný zářný kůň
nedostihne jakýkoliv čas
v němž most andělů jak vlas
držel nás
jít?


~~~

Posíláš mi srdce mládí
Chystáš dětské oblečení

Má milá která ke mně ladíš..

Již cílí..
Již musím...

S křížem na rameni
být prvý druhý třetí
K zemi

Každá stráň má cestu chudých
vojáků co ztrácí žen
Odcházím bílými dveřmi
z boje
z života

bez sbohem
A tam snad...

Zůstává Aah - píseň z mládí

Vlčí mák v ní začal kvést
aleje to stromořadí
vybledlých lásek z posledních cest

.
Autor J's .., 06.07.2021
Přečteno 153x
Tipy 18
Poslední tipující: Bunney, Iva Husárková, cestadolesa, mkinka, Psavec, Vivien, Frr, šerý
ikonkaKomentáře (4)
ikonkaKomentujících (4)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

Gratuluji. Velkolepá.

07.07.2021 00:12:02 | mkinka

Řeknu ti, byla to fuška, ale stála za to!

06.07.2021 23:40:28 | Vivien

PANEČKU-TO JE CELÁ DLOUHÁ POÉMA-NÁDHERNÁ a obdivuhodně nikde nesešla ze své
c e s t y ***
:-D* ST* ST* ST*

06.07.2021 23:35:28 | Frr

tedy ta je krásná

06.07.2021 22:46:35 | ttragelaf

© 2004 - 2022 liter.cz v1.5.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí