Jinozem - Hyperprostor

Jinozem - Hyperprostor

Anotace: Opravdu mne napadá jen jediná kapsle pro kterou by špaclíř skočil do proudu žadostiučinění bolesti a vnitřní satisfakce/ báseň má dvě počítačové verze komponovaná pro autorské čtení v Olomouci.

 I.

...

Povídka kterou jsem zamýšlel napsat byla krásná

jako konstelace fosílií latimerie podivné a ostročepů pulzních

na soukolejí jiného kvadrantu evoluce 

sdílené ideí v historickém okamžiku soucitu

objeveného mediosynkratickou vírou


V labužení po písmenách a slovech nasytím cizího sýru

z vlastní tele-předsádky  laptopové reality

jsem elektronickou housenkou i robot součastně

alenka v říší sklizně a bill hicks na centriguze

a lautreamont procházející delirantní hibernací do nerozmělnitelna


triumfuje tak v počtu výstupů a nástupů v kosmické tramvaji

nad roztřílenou frikcí budoucností lidstva nezoufá

a slepí zítřek do haiku složeného na Hoblině

aby dosáhl další vnitřní trhliny metaprostoru

a z rychlosledů  světlených pozorovatelů

vysadil výsek rychlosledů vhledů a výhledů


Celé to začíná okamžikem kdy Micromegás poprvé podívá do mikroskopu

celá metadispozice očí kompromituje základy subatomátrních částiček

ze všech možných myslitelných perspektiv se rozprostírá nula


ó óda na budoucí datastóre aplikace  kubikovy kostky mozku

sebeuvěznitelé ve věku transformace technologie spirituality a kvantové imaginace

syňták na robotí synty a perkusse sní o elektrických loteriích 


Nanebekrájené se porcuje ve zjevené plazmě celoplanetárních připojení

Supertechnologie obohacující profit a vazbu na pěněžní sektor portólia

zatímco člověk v šedivé uličce objímá staré močí čpící doklady


V kůře stromu se nachází celluloid léků a vakcín a amerikanizace citového vandalismu

otevřle kapitoly bezdomovcům ze sémantografických serafínských všepřipojení

La placeovi benevolence dají posvětit galaktických fantaziím


Odhadem trvajících stanic futurologického kongresu

 dokladům jejich čísel o básnické nule Přítomnosti

o syrových výjevech z důlních měst a ponorek


A jak říká klasik opijme se prázdnotou

i když za nic nestojí když je u dna

vyražmě ze svých řetězů a spojme D.N.A

 

 

 II.


A ještě jedna oceánská na konec:...

 

Světlo dávalo usínat zázrakům nad bezešvým Atlantikem

vzpomínal jsem na staré časy asi tak čtyři sta milionů let

po svém narození...

 

...někde v galaxii svítilo ještě poslední světélko

poslední živý Dj' hrál u ohně na ostrovní bambusové líhně pramenů

...

sluchátka a prsty otočeny k vrcholům hudebního azimutu

ve výškách vyplouval na povrch siderický kánon věčnosti

pod obalem temné místnosti pluli valem posluchači moří...

...

a tetris otázek pro nalézání otvorem dělícím metronom decibelů...

audio surfing uspíší nirvánické elektronické immerze přítomného toku

a stírající laserový anticipátor pozornosti...otáčivé koridory umělých reakcí...


...kruhová otáčedla rozlévající přenosným organismem vzhůru všeho zdvihu

kódující se do budoucích stanic fibrilovatelných frekvencí...

kam k předurčenosti spějí rozlehlé tajné laboratoře s tisícerými stanovišti......na experimentální cesty časem  plamenícím ve vesmírné knihovně

produkující v každé v teřině x - na sto třicátou šestou nových zvůků

v rozměru jediné vibrace...


...Stůl za stolem posetý nejrůznějšími mixážními technologiemi

a na konci maják s holografickými pergameny

pirulety v peruletkách obrazu obrazu...


...vousy dnešní pokročilé umělé inteligence v rukou laskavého vědce cyklotronického maratonu

v lůně tkaniv intrik korporací a vlád splétají se plány na sesazení..


...Sto let od Vesmírné Oddysei den kdy byl objeven Jump - cut

fascinující dvě stě let jump - cutu...gymnasté točících stolů...


...a zašedlé kosti neandrtálských přelomů a

v nich šílenství konkrétních polibků hudby

prostorové hlušení nevyslyšených ozvěn tvé lásky...


...frikce navzájem nevyslovených příslibností horizontální

gravitality nasebevzetí punktuací fluktuací a permutací...


...Esherova ruka dokresluje meta anamnézu viněty hvězdy

a letorosty reminiscence na archetyp růže a mandaly

zlatá spirála človkěa Human. 3.point...sedmej joint !


...antropologická zoo v eónech evolučních temných komnat

spoře oděné spóry nakomputerizované do maličkých bytostí

létajících napříš celými hvězdnými systémy

oplozující hvězdokupy permaninstní sprškou

vysoce urychlujících prostředků vědomí...


...dnes zazpívá 'už jen nechte mě snít a dlaň v hrsti mít'

Nad Space Tesla Opera doomem s Dr. shroomem se pomějem...

tam kde se robotičtí kanibalové navzájem sežerou i se silikonovými čipy

jejich největší pochoutkou bude orestovaný mozeček s Pilátovou homonkůlní hořticí...


Řetězce alpha epigonů vystaví mústky k zasvěcení

amaralgová horská dráha ve zvěrokruhu alpha omegy

akustické spouštěče vysílají chemický vzorec lásky

a svobodné vůle do vodáren a kosmických potrubí...


Zřízenci šimpanzích samců mačkající tlačítka v jadernémn silu...

dvojice makaků se převlékla za údžbáře černobilu...


Stalaktity prořezávající se do struktur dynamického vývoje vědomí

Atomové depa plachetnic sfér hudby kosmické...

Astroinženýři této vteřiny poslání do té miliónté na milióntou...


...řízené dvěma pilotními raketami temného eugenického meziplanetárního kultu

...až na mezisvětové oběživo a distribuce,,,virtuality a pozemských i nepozemských pozemků'' dálné noci dosud nesyntetizovaných drog a farmaceutik...


...Ve vysílání informovali o nové neznámé mutagenní konfekci nových ras navštívících nás v budoucím horizontu milénií...


...superpočítače v bujarých plánech algorytmů štěstí explodují v samourčeních

a klávesové přístroje velké jako pyramidy

...přístroje řešící architekturu za organičtější a ekologičtější století...

 

Vděčné zažehnání cílených stavů světového míru...

...povídku se mi podařilo sestavit

až v některém z příštích životů...


A jaká byla...?


A hlavně vám přátelé...

popřál bych jen 

Tvůrčí čas a Tvůrčí Víru...

 Zdravou volbu na tématy

  námět a silné zapálení

   a příležitost přečíst své dílo...


--------------------------------------------------------------------


 Jinočep - II. astrosedimenty ( a polarita věčnosti)


Krásná jako rozepsaná povídka prvních zamyšlení

chvící se tělem myšlenky na konstelace

vzdálených oběžných drah latimerií

a pulzních polí jinočepů

vtahujících korony jehel

do soukolejí jiného kvadrantu evoluce

sdílené historickým okamžikem soucitu

objeveného a zničeného mediosynkratickou vírou

věkem lidských zdrojů a spravedlivé eliminace osobnosti

 

Jsem jako můj bratr Lautreámont

procházející sérií delirantních hibernací

až do purpurových van nerozmělnitelného prvopočátku

na centrifuze společně Bill Hicks a já

voláme Alenku z říše sklizně

Čapkův robot v nočních klubech obsluhuje hosty

a laptopové předsádky tele-reality

vysávají mozky nasycené krví z jiného papíru

 

 

 

Výhledy a vhledy rychlosledů výseků

ustavičně mířící na světelné pozorovatele

který uvízl uvnitř další trhliny metaprostoru

svinutého do zítřejšího haiku

složeného pod platanem harmonie

kdy už si nezoufáš a obavy nad budoucností

se rozpletou a budou rozprášeny

příletem kosmické tramvaje

se zastávkou na mezihvězdném tanečním festivalu

kde vzdálená civilizace promíchá hudbu s tou lidskou.

 

Nula rozprostírá horizont mikroskopické perspektivy

ze všech možných částeček komprimuje základy

uvízlé v binární post - pozici očí planetária

poprvé se dívajících začínajícím okamžikem

až na dno kompromisu neurčitosti subatomárna

 

 

'Loterie elektrických perkusí tě smotají do robotích syntů

Věda absorbuje fikci a asimiluje ji ve fakt

jsme to my sondy a atomy šroubovnice a matricové prostoročasy

zářní blízcí sebeosvoboditelé ve věku transformace

technologie a spirituality ve věku kdy Oculus Rift

zvrství datový tok parametrických vizí

a promění další nástup potenciálních aplikací

v budoucí datastóre kubikovi kostky celoplanetárního mozku'

 

 

 

Do kladů pozitronové mušličky se vsadila korunka

objímá starou šedivou uličku evoluční supertechnologie

ta obratem obohacuje vazbu na pěněžní sektor portfólia

a v plazmě celoplanetárních připojení

zjeví se parcely nebekrájené stáje

pro všechny reklamní plochy zítřků

smutek nasákne a propustí své kořeny

malá část populace se odloučí od zdroje

vyhubí tak svůj rajón velmi brzy

poté začnou boje o energii

její vlastnosti budou vždy imersivní

 

Citová rada pro amerikanizaci vakcích a léků

se probere z památného farmaceutického celuloidu

v kůře stromu duševního vandalismu

otevírají se kapitoly pro bezdomovce

stírající rosu ze sémantografických

serafínských všepřipojení

 

Galaktické fantazie posvětí prázdnotu benevolence

odhadem se prorosteme ke stanicím futurologického konkresu

Přítomná nula doloží čísla starostí a vrásek

ponorky důlních měst a syrové výjevy ulic

prázdnotou se opíjejí klasické disky

rotující ode dna a když za nic nestojí

vyrazí spojit ze svých řetězců D.N.A

planety nahých pozadí vystupují před mimozemské embargo

naši jedinci jsou zasaženi těžkým a nepopsatelným stavem...


Mluví o Instrumentalitách lidstva o příbězích bez konce

o dávném vyústění na konci času

I čas je pro ně jenom mýtus

opeiromantům konsensus

věř těm pohádkám po lidským hlasu

jsou překrásně obludné

a mají vůni tvých Snů

které jsi už proměnila ve Skutečnost

 

V nejstřeženější chvíli kdy hostíš záblesk zázraku

tajemství z úrodného roku taky neustále utíká

ponechám zde stopu ze zbylých bytostí jazyka

ony mne zabijí když vyzradím jejich původ


Mluvíme-li o bytostech jazyka vstřícných

krocích sotva slyšitelné pozdravnosti

tepané do násadek hlaviček a spúrek


 

Nezbývá než podepsat rozsudek mlčení

Přátelé - 

 ----------------------------------------


Nad bezešvým tělem všech zázraků

světlo stále ještě dávalo usínat zázrakům

nad Atlantikem a světlélka svítila

ještě v galaxiích

 

U pramenů líhně bambusové ohně

poslední hrající DJ hrající

prsty se sluchátkami otočeny k vrcholům

hudebního azimutu

Věčnosti kánon odplouval ve výškách

nad siderický povrch pod obalem temné místnosti

plující valem moří

 

Vibrace jediného rozměru se sešli za paletou nových zvuků

vteřina na sto třicátou šestou

v každé produkující zárodek něčeho nového

někde něco velkého čeká na své objevení

námořníci misi nemožného jsou hlavní výzvou zítřků

Psychonautilus je má vesmírná knihovna

experimentální cesty časem tajnými laboratořemi

tisíceré stanoviště stanic průkopnických předurčení

za organismem zdvihá se přenosná kruhová loď

na pramenný okamžik zaslechne fotonový

a laserový anticipátor události

horizonty předvídajících zón události

se rozlévají v příznivých okolnostech soupřítomnosti.

 

 

Nasebevzetí horizontální příslibnosti nevyslovených vzájemností

ozývá se z nikdy nevyslyšených ozvěn tvé lásky

a v nich vystupující šílenství konkrétních polibků

zaoblené kosti přelomů fascinujících scén

dvě stě let od objevené jump- cut střihu

a v lůně tkaniv moci světa intriky korporací a vlád

vousy pokročilé umělé inteligence v rukou bez článků

obraz obrazu v piruletách perupláství let

pergameny s holografickými majáky na konci času

a stůl za stolem posetý nejrůznějšími mixážními technologiemi

 

 

Anamnéza mety dokreslení vplétá Escherův otisk prstu

mandaly růženínů na archetyp reminiscence letorostů

Lidský tvor evoluční synergická verza 3.O Xcv

Antropologická zoo v eónech evolučních komnat

v hrsti sevřené dlaně snící o přirozenosti harmonie

Nad space tesla operou doom s doktorem Saltrixem

Silikonové čipy vystříhávají paradigmata zákonů kanibalismu

Řetězce alpha epigonů posunou mústky budoucích zasvěcení

Plují vlnami omegy i alphy ve zvěrokruhu amaralgu

Vůle svobody a lásky vzorec pronajaté chemií

a akustickým tělem spouštěče

 

 

Kosmická hudba sfér plachetnic line se z atomového depa

kvantové vědomí počítačů simulujících dynamickou teorii vývoje

zasypávající a přořezávající se stalagtity do struktur nové přední oje

kult meziplanetární eugenické temné rakety pilotně řízené

dvěma astroinženýři jež stlačili počáteční rychlost světla

do miliónté vteřiny poslání na milióntou

 


V  dáleké noci se civilizace potýkala s mnohými hrozbami

točících se kolem nesyntetizovaných nemanifestovaných pozemků

distribuce ekologičtější architektury a organičtějších století

století bez těla bujarých plánů algorytmů štěstí

století bez atomových zbrojení

století přání a snů

století jaké si zasloužíme

 

Století bez století

Století vděčných zažehnání světového míru

a hlavně přátelé tvůrčího ducha

A Víru


 


 

 

 


Autor Happyyz, 14.12.2014
Přečteno 334x
Tipy 1
Poslední tipující: enigman
ikonkaKomentáře (2)
ikonkaKomentujících (2)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

kámo doufám že při tom čtení rozdáváš i slovníky...

15.12.2014 17:46:19 | enigman

..to je krutý test sémantiky..ale neprošel jsem a nedočetl i přes vší snahu..:-(

14.12.2014 23:30:37 | bogen

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí