84 - Perkuse noci

84 - Perkuse noci

Anotace: Ponocitajné mrouskáníčko nových váčků poetické extáze Xixtiltichla za doprovodu nejexaltovanějších elektronickách beatů a porcí pořádné smělé uvolněnosti nad létem směřujícím k taneční Budoucn-osti :-) .

   


    Říkám ti, jsi všechno beze všeho, sledováno nikým, za poslední soudný beat,

   elevace velikosti a přesto ubíhá planeta k tvému voru,

  ztroskotaném v dechu vteřin, intenzifikací za noru ve světle hororu,

  jež zve se realitou, čirou živou tkání tvou,

   organickou matkou leporelou,

      kundopindičkou v matriožce slévanou,

       hudebně-astrofyzikální časoprostohrou tkanou,

       z hlav iontů děr černých různých spásných myšlenek,

     všemi tahouny počátku osvěsenými, počátků superchvozdů podílných,

    neuskutečnitelných adhémů máye tvých,

   zvukomalebně pestrých rukodělných výšin,

  jež rozehřejí stupadla ohořelých zim beatu

 a dřív než se pokochá smrtí o níž vím své

  objevím se ve světě paralelním

   o němž sním   a stále do noci píši

       nač se zjeví   přízrak i tam

                   s novou básnickou litanií   

                         zřetel mu   hrá     neví sám    


                                          Osou  ladu   ve slechu   pestrém

                                                staletím tep   oněch   poslouchal

                                                     v nichž si ruce           předávali   

          

                                                        Vítězství  nad temnou   anarchií bytí

                                                                a slévali   obraz     v jehož plamenech

                                                                    žhnoucími   silami   nedobytně   sténal   

                                                                

                                                                        Sám   zoufalý   přízrak   pozdních  jar apocalypsy 

                                                                                    vyhřezlé   lůna   niter   neurofunkové   despocie   

                                                                                             a zmařená těla   čiré   energie    

                                                                                                         hřměla od robotické nadvlády   dní    


                                                                                                         Oněch akustických   hymnických   prezervací 

                                                                                                         pulzující n ad nové   duhy      dese-tiletí

                                                                                                 a ve vzdáleném prostoru   

                                                                                              k nám přilétala   

                                                                                        a tříštila se střela 

                                                                                     za všechny nové

                                                                                    a živé skladby léta

                                  

                                                                               jejich pohon z bomb

                                                                                nad nevyčerpatelnou vášeň

                                                                                   temně bezednou

                                                                                      taneční a instinktivní  

---------------------------------------------           ---------------               ------------------         ---------------        Ozvuky čar nenapsaných        vřídel  obydlí     ó   prámě  vesmírné   

            vřídla úsvitů  bytí                  robotická   chapadla   hudby   vesmírné 

               pulzující sidla                         tkaná       silulet   elektronického   beatu 


                  Vyslévalkovaný                      prostore         v chrámu   ze stélek  vodivých

                    vyliž světlem                                 opěry   vteřin    majestátní    lodice elipsy  třtin

                         vyskakují                                     elevace   informací       k syntetickým kouřovým   lodím  rána

                            a vj fluidní     metamorfózy                živě se tak optá            optiv   a  optický   kabel   řetězení 

                                  ohřeže    z  těsta        mirror             z města               trans-projekcí   a výstupů k kódům


                                    Molekuly  vzduchu           pohlcují     injekce bříšků       vzorů      nových  světelných erekcí beatu 


                                               jež dějí se  a nalézají       fútismu vrata        hrají   všemi   barvami    na tu- 22. století  ta-ta-rt- A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------        ----             ------------------------


    Živé   moře blaženství          rozkonějšivé                     jitřní průplavy  

                                                                         harmické  stázium   snu

               

        jako obzor           hovořící   novou  řečí                     

                                                                     příliš pozitronovou     a     neuskutečnitelně   komplexní  


                                                                          ode  dnu                plameny  hájemství  

                                                         třtinou    pozůstalosti             rezedmu                  magnézitron

                                                       

          Střepy   v podbříšku   metamorfózy  

                       akty jiker       třetího   oka

                                                                                ohledaného            břitkých   cest  

                           vřídelné náhubky      na kontinuum  hudby

                                                                           mezipraží   vtělovaných lidských    vest


                                                          vede   tě tunelem   údů        neutrálně    dál         až    k  bakchantkám

                                                            tisíce   rotací  majáku         s obrovskou      gyroskopickou   hlavou Morfea   a Orfea

                                                                             

                                                                 až miliony mil   od země    naplněný   sál  

                                                                          lidských smíšků                                  stavidla    federace  rozedme


                    Kolem se blíží  hluk

                        událost roku   dne   staletí

                                 nirvány české písně   

                                        marnotratně slova sejí

                                         oči jejich tykadel jen tak z věstby zejí

                                                      a v nociloží kloudné  síly pluk

                                                                                   až na prsotaj   vezme kumšt   rozlitý

                                                                                        blažený luk  k prstám tětivy vánku přibitý

                                                                                                stvoly tečou   a stávají se z nich blízké meče

                                                                                                         cipískovy břidličnany   jezdí v kříže prs

                                                                                                              namouduši   nebe  vyrůstá  ze země

                                                                                                                  plaví se v něm gigantická   cyklotronická past

                                                                                                                             na organely   vteřin v lidské   hierarchii  bytí

                                                                                                                                        překlenuté do posledního doušky matných vychutnání

                  až do beztíže   v níž se tělo   zdá jako hlavolam

                                                                                     a ty proudíš kolem něj  

                                           aniž by jsi  měl závrať 

                                                                                a proto umíráš v každém hrotu

                                                                                                                         na střípku  vteřiny 

                  nano-decimován každým   konějšením  znovu-vtělení    

                                                 neprožité   vteřiny      neshledané osudy

                                                        nevyřčené   tepoucí      momenty bez  krvemilné    akreditace násilí  krutosti   a bezbřehé brutality

                                                            

                                                            stále znovu zanikající podíl na vesmírném  tvoření

                                                                      jeho neustálená stáze    pronikající   penetrující do absolutního   úpěnliva  

                                           až na kost samotné  meditace o  nejvyšších jaguárech mozku  bezčasí

                                                                    a vlohách  samotného génia   na srdce   a jeho beat   v počátku  rozpínání  Univerza 

                                                                                

                                                        tam zatnula pouť hrozny    hněvu

                                                               ve tisících sbírkách   zkamenělé  záchvěvy  úst

                                                                       a od nich  dvojexpozice   hvězd         a lásky   nevypočitatelných zrcadlení   délirií

                

                                                                         Až do jednoho decimetru   extáze

                                                                               vytěžená busto Vítězslava Nezvala 

                                                                                   zatopená  do halucinujícího   česneku

                                                                                      a všechny  verše o dítěti    jež sytí   azyl  tvoření

                                                                                          

                                A rohů   nezřízeného             infantilního   dobývání

                                     nevyřízených   kvant    a elips   nevědomí  

                                            jeho explodujících jezů   jež miluje tento  spád

                                 

                                                  a dekalky čeřené  jen dekou slz

                                                           jsoucích na ústupu 

                                                                jak  oka vymřelých  živočichů

                                                                     v peřinách vrstev  archeologických věků 

           

                                                                         od nich odrážející se

                                                                            metaimpulzy  budoucích oblastí  con-tinua

                                                                                mezi nimi  naskakující   počet na orloji záblesků

           

                                                                                     tančících nezasupitelně  

                                                                                          mezi deštěm v moři  supernov  nové Humanity

              

                                                                                               a stálá destrukce polí  novotvorných 

                                                                                                    jejich postižení  a vzdorutvorná   ostrakizace

                     

                                                                                                        další a neustálá amputace

                                                                                                             předsunutých   výtažků pokrokové   kolektivní Mysli

 

                                                                                                                 ozvěny   jež zahálejí   na trase 

                                                                                                                       mezi dimenzemi 

                                                                                                                                  jak nestálé   hyperaktivní   kvanta

                                                                                                                                    lunatických povalečů   nejhustších tanečních rozměrů   Extáze

 

                                          a Ona  dávka           okamžik  prolnutí              

                                                   dávka  srdečnosti          vyvolaná                   prolomením   autorských okruhů

                                                                      přátelské  vůně  opravdového    funkychesse    surrealismu            a aktivizaci

                                                                                životní milenky numiciozního  kroku

                  kam  zasel jsi   rok hyperpivoňek         a megaohňostrojů                                                 v látavé hlavě 

                                    kam přichází  sítě   teleportace              z budoucích  měst                     agroformáti   megapolis

                                                    a silná koncentrace vysmáté            hyperreality                   s pobožným  imanentním  ragů    


                                                                            oné     neskonalé  břidlice                       jež    pumpuje            neznámou tvář              

 na      konci                                                            

                                                                                  cyklotronického   traktu                     z nějž vystupují  osobnosti  dějin              


   a          znovu-utvářejí                                                  pole   pro     vystavěný styk                  s umocněnou hranou    superplodivých    


               emblémů  reality                                                              než    jako bumerang                            olodí se   uťatá                                                                                                                              

                    hiergorkologická  simulakra

                                                                           za níž     Entheos       Ad-hem          Hemisférální  klystýr  milénií          spí 

                                                     vlákna 

                                                            v-lák-nO


                                   ---------------------------------------------------------------


                             Bláznivá je naděje a vzdouvavá její přítrž královniné  moci nad zálivem


                     Vše strhující stálo před bystřinami    ostřílené a zlořečené     zbavovalo ideu  síly a působenství


               Jsou to průdechy   inkredibilního      za lamentaci   tohoto věku       průduchy  mozku   které se   daří napájet  vibrací    z rukojeti  souvislosti

                                                           nad lyričnem   potemnělo                      syntetická hudba       visí   nad rybníkem          entheogenní      bytostí   hledají   zakořenitelnost    nití  pravdy   jež je přetrhává  pokud nejsou   dost silné a empatické   s celkem

         

         d alší sentence bude přitažlivě o ukřižování      nádledných   záškubů       a zášlehů snesitelné     způsobnosti   jejího   přítlaku   

       

             Břišní   aktivita    elektronického    pojiště   mne posouvá  vpřed                    improvizuji    abych vyčkal     s tím     co dítě         přirozeně                                 má  

 

                   Jen   kousek       jen křída a jura      drobečku  dechu velikánů              písně  z podkroví     tanců     přezimovávají   útočiště  


         

                    a jeden    vánkům  soused                 oplyne  kdyby jen   existencí             volal  mosazný vzdech   nehynoucího    pláče                        

                        vystihnutelné   tváře    vyšší   rozpravy   Přírody    

                     

                                   rád tak zůstává   palubní žilou               strháván jen    tím          co určuje          tendence   -      Vyslovit se a Zemřit 

                                                                                                                                                               Ve dne a noci  roviny

                                                                                                                                                                Která destiluje vše čím                                                                                                                                                                                                                                                                         -----------              ------               ---------                                                                                     jste a co Budete 


                                                         

                                                                        V ultrapódiích    oživlých        alternativ repertoárem

                                                                 holografické  databanky    o- D-Na   zítřka   

                                                                       jež  stvoří  vás   a dokonalý operační  systém

                                                                                 pro   emfatické   žlázy            mimozemského  přítele....


 

Autor Happyyz, 09.07.2014
Přečteno 617x
Tipy 2
Poslední tipující: Aiury
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí