Kež by si ten název pamatovala - žena bez paměti

Kež by si ten název pamatovala - žena bez paměti

Anotace: Psychedelikatesy. Maniomelancholie. Tělo času. A příjem. -------- popisný číselník.

(možná to koncipovat trochu víc do lidského rozměru - a posedlat kamarády nějakými skrytými narážkami a paradoxy - temnými paradoxy !)

         --- zaznamenáno po intenzivním návratu. Čas vykouření marihuanové cigarety. Děle tři hodiny.)

 Ozvukomalebnit. Kvantová lyrická skulpturo. Předurčenosti námezdních frekvencí. Mysli pasoucí se myridáou šlahounků nad fenomenální zelenou hmotou...hmotou ze které je post-evoluční kokteil těchto nápadů...

  

   Deník lorda Instrumentality: Dr. Saltrix. Maják kosmického konce a smršťující se Kodex ze zápisů světla na konci kosmického majáku:

 

...Viděl jsem ji na oběžné dráze - dítě orbitu -Žena bez paměti s prsty projekčních  ploch dimenzí zapomenuté přítomnosti

   žena s bezdrátovým připojením na zmutované kočicí žrádlo...

   ...prosím pozor...hlášení...poplach..Kočicí zombies budou čmárat žrát a vaporizovat mozky umouněných dědiců lidského koloběhu...

...Svěží opravdu svěží sněžný muž si říhne a gnákne u kobylky bahenní a ucítí bleší vůni blaženství...

...rakev přemístěná do krabího chodidla spouští déšt barevných moří do vesmírného padáku...

...zase ta noc kdy žiješ pro radost z experimentování nad nekonečném královské langusty započítané v dynamické teroristické teori gravitality aneb dílo hromadného masového holokaustu může být výdělek a eliminace milionů bytostí zábavou..

 ...

 

...prokopáváš se ze švů zvadlé manéže starých ruin a citoslovců světa a křesadla neonových emotikon tě nechávají unášet...

 

...necháváš se nezadržitelně unášet a přes jednu noc si uvědomíš jak je to všechno skutečné...

...stoupat k pramennům veškeré živé síly mezi dvojím dnem extáze a řitním otvorek nerozmělnitelné cév tvůrčího infarktu...

...maso dědiců lidského trůnu po kvantové dethronizaci si rozeberou němý sluneční bohové...

 

...Jsem asi nejdál když neznám délku ani výšku posouvám se na posuvnici jako velká šuplera...

...na nesčíslné solné tělo luny okamžiku si uvědomím záblesk když má druhá hranice...

...totiž dvojník...plánovitým amébovitým pohybem krouží nad vranami...

...které dříve předchůdci prvních vidění...

...nejmenovali předurčeností...

...ale spíš ničím ne méně než více  svatým

   žádnou kolosální prebestialitou gnómických frontálních aplikací kortexů mysli

 

...admirace sedmé vertebraum vitae...

...fotoletky v editorní síni božské rozlehlosti mysli...

...podobné dlouho přijímané mateřské penetrace vědomí...

 

...kmitočný nesoulad setinek satelitů a geostacionárních družic...

...budoucnost kráčející ve stopách nových rozhraní k budoucnosti...

...se táže na nové přístupy rodící se v pamětech mezi dimenzemi...

 

...nástroje zítřka se spojují v mapách a driftujících imprintech...

...alchemický revival derivátů a dosud nesyntetizovaných drog...

...nastupující generace rivalů v dosud nerealizovaných válkách...

 

...třtina nadělaná korporacemi střežící nejrychlejší mozky zítřků...

...valenční potenciál frekvencí kvintujících nad nezměnitelností...

...permutace měst futurologické epochy nových moří možností...

 

...nechte se unášet temnou a bestiální šaramantností purpurových pečetí saturací měsíce...

...nechte působit slova která uslyšíte jen na kratičký záblesk prořezávající se nicoty...

...tavenina bledých zákrovů prázdnoty na které v křiku kreslí malý zázrak obličeje sebejistoty...

 

...mezi z pvních z veřejných zákrutů této poezie patřila svátost časové prokrastinace za velké ucho...

...a tak se nezbývá než se společnými silami zeptat co je to ta velká horečka co je to ucho...

...ucho co se dívá a slyší ucho co se plíživě poslouchá na závěrečném setkání s kvantovou vážkou...

 

...ta byla dříve ještě před úsvitem našich zorných zrození a vtělení jezer blaženosti...

...pátravě nahmatávána jako neočislitelná...neočíslitelná fakta mezi dveřmi virtuální reality...

...a virální sebesurreality objímané jen na čepel vzaté funkce první přijímané...

 

...a jestli budu kdy moci pokračovat mezi tímto slovem a tisíc a jednou hláskou...

...atomy blahých předsevzetí se shluknou mezi verše a prostorem

   ...mezi zvukovou dělohou a érou kovové tortůry cirkulárním řezem

 ...bionickým okem intimních sdělení ženy s tváří kyborka

    ...a trojrozměrným obrazem prořezávajícím se hustnoucí atmosférou...

 

...Psychedelikatesáč je človíček který se směje na mekáč...

...pak je tu starej sekáč a buněčné dělení...seremdipida a algorytmizace robotického sexu...

...že vás sem dovedlo nějaké transmutační genderově nevymezitelné zjevení...

 ...

...ale ode mne žádná zjevení ani vize nečekejte...

...vůbec tu nejsme nesedíme nenajdeme u sebe vodítku ke kosmickému tanci...

...zjevný poryv větru podrývá jen absolutní nejistota..

...a znovu ty zákrutné galaktické měšce plné prérií strachu...

 

...kdysi jsem toužil napsal jedno dobré scifi co by podtrhlo to že jsem génius...

...jenže mi nediagnostikovali žádnou složitou komplexní poruchu...

...což je nápadně nepravděpodobné jako to že můj penis se dotkne...

...ucha některé nápadnice na druhé straně polokoule...

 

...Vídím že světotvorné oko je stejné jako pečetní prsten...

...nemám tu žádné účty ani žádné rovnice ale karmu budu mít zajímavou...

...a kdybyste se ptali na to co váš potká za pár minut hodin dní měsíců...

 

...odpovím že jsem prázdný a mezi prázdnotou a nevydělitelností je tisíc dětských křížových výprav duhovek...

... některé z nich už ale  nejsou jako ty co míval malý princ mozart nebo našeptávač chaosu...

...jsou to duhovky slunečních erupcí gigantických niagár velkých masivních loterií ...

...duhovky laterárních září setmění stalagrálních zvonů supernovy Taurus...

...duhovky krásné jako konstelace náhodných přistání sedmi mimozemských civilizací...

...duhovky s jasnými stíny modroúhořcové slitiny z krystalického intelektu korálů naké planety Dúkú

 

...duhovky posázené prstencemi rozářeně roztáčejícími ozvěny nedaleké budoucnosti jako je tahle...

...budoucnosti kde si nebudeme muset dělat předsudky že na představení přijde zasedat mladý student vakuové imploze...

...duhovkáč s planetoidními kakafoniemi které hledájí poslední zasedání...

...poslední rozloučení se slovem zmrtvýchvstání...

...poslední vzrušení nad vysychající rozkoší ze života...

 

...poslední sloka v níž zemřel anděl kterého náhodný foton viděl v lyrickém mramoru...

...a do poslední životní sloky do posledního doušku tkát symfonii na horu na zkoušku...

...do poslední atomové reakce vzájemné koincidence dvou bytostí jednoho tvora za vesmír nás zvoucí....

 

...setkání bytostí které se najdou protože Vesmír chtěl aby se našli a utvořili něco nezapomenutelného

...nacházení má obrovskou výhodu před nenacházením nemusíte hledat reminiscence přistihnutelného

...všechna zrna jsou ve vás a všechny pečeti jsou korunním květem letové dráhy pilotního můstku myšlenky...

 

...a my velebíme i zachraňujeme ty pilotní myšlenky a zatracujeme a zabíjíme ty kteří se nám to snaží sdělit...

...velebím tady ty myšlenky už příliš dlouho na to než abych se bál se že budu umlčen prstem korýtek malujících média...

...je jasné že jednoho dne zemřu a všechny částice tvých vesmírných já se probudí a celé to ohromné překvapení bude pravda...

...nebo taky ne a proto tvé vzdálené příbuzné dosud nezrzené utečou to nejvzdálenějšího konce vesmíru před téměř jistým vyhubením...

 

------ (Ano poznámka na okraj - Ives Tanguy by měl vytvořit hru počítačové simulace která by mohla napovídat co je dál...

                                         - Billa Hickse a Terence Mckennu by měli oživit holograficky 

                                         - Maldoror je Nikolas Tesla když se naučil teleportovat a proměňovat v pařížana i bleší kolonii.)

 

 

...A tam budou navěky věků ve světle písně tkvící...

...jež chápeš se samo iluminující hořlavé dlaně rodící...

...s úsměvne všechno milující a v  tobě zářící...

 

...to kroužení jež tobě jeví se za zavzdálených odrazem...

...prohlédají oči ztvářenými barvami provázejícími zírané...

...zavři oči a svět umlčí myšlenka na kruh cele upjatá...

 

...vstoupíš do hry než zásady té práce jsou ti známi...

...ve vzpruhách pohledů zříš umístěné jádra v kruhu...

...ta vletená a vlastní křídla na to nestačí...

...kvadratura orária světů se otáčí...

 

...a leč mysl jež osvícená celá...

jasem jež touha se jí plní...

...leč vezdy točí kolem přání..

...jímž chtěním láska otáčela

z níž pohyb má i všechny hvězdy...

 

Jasná zřítelnice světelného zřídla

sadem krásným růží tvých se plní...

 

----------------------------------- - 

 

Konstelace ticha a náhodné juxtapozice alternativních dějin

knihovnice krásná jak ohvězdněná hádanka

jak slovo počátků a hvězdokup...

 

...nerozluštěné nikdy neusínající...

prosté lužné vždy vroucí slovo živé....

 

...Sítě nesoucí korálky ze zlatých šňůrek nítí vesmírný úsměv jehož světlo...

je větvemi prověšenými do krásy v níž se všecko hýbá žije

...bolestivě hledí na plakající jež nemohou mřít ve vteřině požehnání...

...snésti musí poutník krásu s láskou vše musí unést...

...kryje se pod klenbou věčnosti od narození...

...uhoří v jednom z jejích plamenů...

...nebo bude žít plamenem jehož láska proudí ve všem...

 

...nesplnitelné toužení tká slepě hrany tkání skrz hmoty...

...v nebesích letících doutnajících jako zrcadlo...

...nebesích nesoucích zlatou síť...

...plající kol paprsků tavíc mrak smrtelný...

 

...Vznést se má křídly pták fénix...

...ve zpěvu vzývající sílu Ducha...

...sestupujícího na mne...

 

...na dni mého rozbřesku vzhůru...

...v dálí hřmí bouře a vní člun...

...klec se propadne pod sítí...

...síň neodvratnosti pohltí spektrum...

 

...hněv bouře z davu od břehu stržen...

...skály kolem netřesou plachty břidlic a soli...

...plameny propadajících se očí cloumají valící se tmou...

 

...temné paláce nebes za trhlinou tvé nedosažitelnosti...

...drátěná pouta vyrvou všechny myslitelné přičiny...

...svítání přijde hodina modloslužebnictví obraznosti neskoná...

 

...hvězda Imaginace, to nejvnitřnější clona halí nebe,

    dlíc tam kde přebývá věčné žití...

-----------------------------------------

 

 

Zhasne zatemní vypije nebe

jak stále má být jasné denzita subbassů

může být umístěna mezi prostory

vytvářené mluvidly

systémů a alikvocitní impertinence...

 

...špatné zakódování informace

vás může dostat do informační černé díry

...zae načnou naše karmínové dystopie...

...atributy čiré energie bytí zase jednou zazáří do tvých řas

...neurolingvistická hodina začíná později s kompozitérem Luďkem svalem.

   Pojď jsem Cvalem.

 
Autor Happyyz, 12.12.2014
Přečteno 641x
Tipy 1
Poslední tipující: enigman
ikonkaKomentáře (1)
ikonkaKomentujících (1)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře

takové poetické...z jaké jste dimenze pane...

16.12.2014 09:37:46 | enigman

© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí