Projekt: Neo

Projekt: Neo

Anotace: Nové myšlenky na společný projekt mladého lyrika Scy.Poematiky a producenta a Dje Przemy. Nástin trilogie a její invaze a a(koherentního rámce) idea společné inspirace a transcendence.

 Počátek 03/15

Segment první. Začátek projektu. Vic oslovuje P. Na slam Poetry s myšlenkou přehrání několika dnb vinylových kotoučů v lokálním klubu. Tato myšlenka se realizovala dvanáctého měsíce téhož roku na společné klasické poslechovce pod Přemovou taktovkou. 

P sděluje V o skladbě, která je ne přímo hip-hopového ražení, má býti spíše hlubší a vyvíjející. Mluví se o ambientním základu, nic rychlém. Žádá o možný text, inspirován performací na slamu, jež se mu zdála vznosná a vesmírná. Nosná myšlenka spolupráce.

Okolo léta,spíše na začátku podzimu, hotova jedna neremasterovaná verze, klíčové označení 0315/na onom textu jsem pracoval s přestávkami několik týdnů, abych nakonec s roztroušených skečů, postavil hlavní rozvolněnou improvizaci, experimentální lyrickou stavbu. 

Témata jimiž jsme se předtím zabývaly, přátelství, smrt, vztah k hudbě a neviditelnému vesmíru. Něco co není úplně pro všechny, něco neotřelého. S textem přicházím jednoho dne k němu, po slamu, po Plzni, v lehce po opileckém stavu nahráváme tento text, verze označena jako Fibonacci, dle posledního verše, posléze zmasterovaná na začátku a konci února, s názvem předchůdci, podle prvního slova a taky možné zárodku spolupráce. 

Navázání na myšlenky společného projektu, tedy první skladba pod alternací nás obou, navržení jména projektu, audiovizuálního, performačního, a kdo ví ještě jakého v budoucnosti. Neo's Ant. Neovi mravenci. Nemravci. Český název může být výstižnější, již záleží na konzultaci. 

Tady počíná návrh na společnou trilogii, v podobném duchu jakém se nesla první spolupráce, P dodá a vytvoří hudební strukturu, S napíše a nahraje text a dodá zvukové samply a sound desing, který se zlayeruje, zvrství z již vytvořenou segmentární vazbou muzikální proporce, v digitálním, kybernetickém prostoru, programu sonar a jiných jemu podobných pluginů. 

Jakmile bude výsledek, nebo alespoň zárodek nedokončené verze hotov, začne se pracovat na vizuální masírce, doprovodnému experimentálnímu, nedoslovnému překladu hudby do vizuálního spektra a animačních obrazů, rychle se měnících, se střihovo- klipovou skladbou a novými intervencemi a význami. 

Tak dostane celá verze produkce jednotlivých partů nový přesah a rozdíl mezi nimi bude právě na přínosu nás obou každé z nich. Tento krok může být zásadní, nebo nás úplně postaví mimo určitou hudební, zejména komerční sféru. Ovšem nechávám možnost živých vystoupení v opravdu jiném, scifi, kooperativním duchu. Mikrofon, speaker a Dj, ve společném setu, klidně doplněném i o sax, nebo jiné jazzové a akustické nástroje i vokály, zpěv, ženský, mužský, dětský, šamanský insight. Doplňující projekce života a vesmíru v Hd a více, kooperace Vj a vizuální umělec - skulptura z poloprusvitnych materiálu. 

Předpokládané názvy Trilogie. Předchůdci (již dokončená varianta) text přepisu v odkaze na ni i s informací o procesu tvorby a vzniku. Další druhá:Exponence X je inspirována básní J. Kellnera a přepsána do veršů, její interpretace je však delší, velmi ambiciózní skladba, s mnoha experimentálními a post produkčními prvky, jež němá v lokálních frekvencích obdobi, snad krome www a jiných méně známých live projektů. 

Poslední a závěrečná bude mít velmi blízko k biblickým a náboženských textům a vizím a jmenuje se příkladně ve verzi jedna: Eschaton, je to o posledním pádu dimenzí tohoto světa a přetvoření vesmíru do jiného procesu, je v tom spousta ideologií a konceptů mystologií i paradigmat a hlavně kosmogonické inovace, což je rvek, na kterém chci pracovat, je-li to možno v rámci mých schopností a času. 

Texty: Exponence X: Skladba má sedm segmentů: pro každý je jiný zvukový mód a jiná exponence, partitura experiment I. stavba: dle volného pojetí Tvé kreativity a softwarových a časových os a možností. Sedm segmentům odpovídá sedmi lyrickým blokům(vrstvám/barů) jež se sloučí a vytvoří řeku, pramen. Tyto bloky jsou vytvářeny na jeden dech a odpovídají různým sedmitečným znamením...


I. Díval jsem se do binární krajiny (bůh vytvářel první trtiny)

Primirdualni orb prostor stalkoval své replikanty(ztínal/stíhal)

plul jsem do krajin lomených dimenzí soundiandy

 chrámy dimenzi a shluku metaornamentů imeniokosmu 

v tlejícím masach skladebnych ploutvich supernov 

elektromagnetosauri Thera nov imanovali diverzni ostrov...


Z rozprášených Tvůrců aberantních částic jednoty

jsem si stvořil imago bez hranic bez letopočtu 

hrdina vedví rozťaté prázdnoty salutoval decibelum

klenbě dvojocasých měsíců ku součtu hvezdne samoty 


 Fenomén Země - hrobka budoucnosti exaltovala mé pokušení

salvy koloniálních misí generace entré futuré neuspěly 

generace vyhořelého odpadu spesne dědící cihlové plameny

bastardizované vzorce momentum memů našich otců snění 


jejichž plameny citu byly po kořeny vytrzeny révy ohroženy 

deti potomci generace celostni pojetí člověka tantry navrzeny.


II. svoboda diagnostikována.

..systém padl prvniho radianta.

.(zprávy z pirátského rádia implentovana)

Termoinceptori upí na nokturnální šroubovnici noci

a půl lotosu květu bdění soci dvě hory z Urania 

vymírá tvořivá v osvobozujícím jasu dní amfiteátr Pythia

(špičky rekvizit vlád -

ze strachu strachu pád

- manipulace v hadu hadi hlad

- ve fermentu skví se souladu vizí hlad)


proto tahle generace -

oka stroje - Urban robot regenerace 

Rapturace globálních konexí - nexus silikonových otroků -

sto roku posledni film Milenia X

poslední deutria holograficke řeky Styx - nuerogrid Onyx.


777 telesatelitu prohledava telesa pto elitu

- lyricka inteligence centrifuga v kokpitu

neofuga částic kvarků v iperitu

pernamentni aperitiv ektoplazmy

 - abrupce percepcí delty cenzurovanych informací

frikce utajenych server formaci

znaky kompatibility vulnerabilia

turnus odpojeni od Matrixu

ve tripu spojeni metakonzumem odkojeni

Smysl je opojení pritomne vytržení

 Tempo destrukce planeta deset detonace kilotun slunci

 na strast duši ztratit telekineticke imprinty v unci 

oheň smyslů  optimalizace flow vyvrtu

 - závrať deziluzí hierarchické paměti -

galakticka expanze jako neopsy letter v závěti 

předešlá generace mentalita konjuxe pěti v deseti

 juxtapozice pokolení satisfakce versalita gravitalita 

ekologická smyčka holo  mýtus -

fluidní aphex kondenzací a organismů -

vše je mýtus společnost dualita chiméra ráje - anti proteoplazma

3.

Země probouzející Inteligibilium 

Imaginalion conundrum slave drum

Země ví lépe než její setba balisticka noorampa

My Hubbleova tykadla země erozium perpetuelne 


 okupanti přítomnosti v moři možností

hledající nosnost dechu

Ku sluchu delay Lay Down tvou optimální flow energii 


osazenstvo jen tuší, kdy nadchází její čas prototuzi

kdy kolektivní mantra X detonuje svůj Hlas vodnare okruzi 


III.a)  Tak jako kapiláry evoluce

...tektonia poluci a snů bez mozku hemisfer 

Jez čekaly divoce pět miliard let na úsvit dnu vizuální reprezentace 

na okamžik zrození pupilarni adjustace

 a sebeuvedomneni eminence selektivní supermutace...


první eukaryoticke buňky letící vpřed determinace 

přes diluvialnich stinu střet niterne examinace

az po mapu eschatonu břeh deformace

simulakry tektonicke kry karmy aukce...


Aby pak v závěru ze sběru plodů proplatili svobodu 

stehů sve existence sevrene  v exponencialnim tempu 

pulzaria delirii tvořila morfologicke proměny informace 

ve zlomcich trajektorii tesajicich arii okamžiku 

v korpsech síťových formaci informace nucleus Zero!

...

IV.  Vspatřila mne vize pojidajici zdvojenec zplozenec Hero 

v technologii eskapizace geneticka piktorizace supernova Taurus

 - satenova purpurova paranoia hlavice Američan a Rus 

obrove aberance migrace - rapidni suicidialni úniky -

východiska průniky nelidské mimiky Alex Grey a asteopiky piky 


nove struktury myticke pily budoucnosti

 - planetární kvadratury elektronické plodnosti

 - augmentace zar aurory percepce holon devět 

Modifikace lidskych orgánu cyber operace

osvětlení zla mocenských struktur ta padla  v kantanu 


kotouče brusne jubilea vědomí -

zatmění lomeni lidských snu

snovane ekvilibrium busta Horuse 


V. Superstruktura thermony oscilaria

 - čekalo se na ni šest miliard let -CP. syderia

svobodu neuroselektivni iniciace 

engaging ega jeho stylove permutace

lyricke orbitace Celostní variace na nokturnalni triviace 

triada stébel ve stroji v předvoji faktum v orloji

 tribunál ribonuclea sapiana Smrtka ventre ariana ve zlate zbroji

 - poslední svědci fraktaloveho uskupení skupenství vítězství 


- fibranti ostrovní mandály

- anticke sandály ve frikcich sakualy

- oscilujici thermaly - optický nukleární graly 

svědci poznali změnu drastictejsi než historie opakující se v jedné hodině 

v zrnku jménem dualita solární soustava v lednine

úsvit lunocitu 

za padá.

V setine.


.6. Stin rozpadly stina rude záda 

daleký čas hibernujici sve potomky 

a sadi kvilici pach pohřebišť za výlohu zlatých sítnici 

za zálohu v nesnázích - zítřek ne morálních dálnici 

etika rovna se estetika budoucnosti flow motion augmentace zítřka 

vitální penetrace viralni matematika

Země Permutace nádraží člověk 

Země poločas rozpadu tíha trojúhelník bez základu 

analogie bez Dyje anologon lyricke geometrie...

odboj života proti sikum entropie...

válka o skutečnost v srdci generaci bije 

mir a paměť lidskosti Te prezije...


7. Další krok jejich boje inovace

ras divergence kast konjunkce národů 

emocí a kořenů bez plodu

kvalita života versus tělo zlomu

krev hrdinů vnitru tónů lunaty eonu 

desakralizace srdci centralizace duši 

amputace ducha harfa končetin prevrsena 

o schod dvojčat vymrstena - horizont sinusoidy -

Zplostene světlo vyvojove diody- oscilace progresivní verze 

za tenze v ni zemře obálka pseudorealita 

fantom Ove skartovani gravitalita 

skulptur ování kvant zhmotneny Alphant 

nasobitel mezi jednickou a nulou 

fluidní replikant  kondenzátor eliminator ratia 


...počátek násobí pokrok 

lidé se ptají čísly nejbližších rok na řetězu slok...

konstanty pokolení vize ryzi cizelace 

implementace zákroku. ..ku kroků...kvanta úroků...

1*10 n minus osm odmocninu 16 hertzova majáku.


V závěru v posledních obrazových derivacich acidoveho lijaku

v potomcich Hubleova zákroku vyústí celý systém extazi

difrakci anténa Cosmos enkláva mezi dvemi stazi...

zrcadlový mi stěnami zvukovými plenami 

tsunami 16 tisíc milionů mozku  projekci iluzi stěnami 

zázraků srdce celestialni kouzelniku vulkanizace...


Bod skoku Hyper dimenzionalni grid...

nasycení kongruenta řetězců...suplementuje berlickysymboly korporace 

Fénix twix a fix roznet komplexity 

první probuzení vse prostorove vláhy lidského Citu

kompozice sapiens Entheon event 

Budoucnost bude patřit nove e Waste strukturální technologií 

augmentaci pigmentu kolektivnich vzpomínek...

V genofondu tech předešlých...kapitol byti 

jez si sebou ponese cyklicky výtah 

zákulisí zazivoti život se smrtí a chrti se svou chotí 

šílenství je vítězství vitorio...in vitro presentace...

nova kapitola ted je řada na tobě z vlnit vlny v Tvoji době 

běs je běs muza je míza nesmrtelnost usvitum poeta integrál a. ..


Eschatonium - inspirováno kresbami a malbami Blakea, Gogha, Boshe, ...Eschera...kosmogonické alternace...nove vidění naděje a vloh pro další generace...


Prolog: V paralelních exklamacich 

márnicnich reklamacich 

cilenych excitaci ch

vykradenych sterilních citacich...


1. Počátek shluk hlucne tělo primordu odluk

lukava kavalerie lesních havranu v avadranu 

Pritvor volativni cyklon vyslovi: ,dimenze primetime 

počátek konce os zalovi v menze zaslovi...'


2. Celostní čekání prstence orbitální fluktuace 

 pozice super X velký krach smrsteni vesmírného těla existence 

excitace exuberanci částic mono divergence 

gendrum kompatibilita velkoplosna opona autonomni labilita...


3. Standartni Selekce kolektivní normalizace 

elektivni elektronické kontrakce nokturnalni variace 

...ohlásí: z krajiny noci nad hlavou vozy hvězd 

pouštní studnice zářive oázy temnoty věštby zvest

 

4. Ruka bez jadra pise noty mezi akupunkturnimi dikcemi 

znaky enkripci amnestie paměti gilotinovane fikcemi 

biotechnologicke intervence erbovní tendence rychlost poety 

superstycne dekompozice v opozici ventrilokvista dekonstrukci zaveti..

 

5. Tohle je Eschaton šanson uticha Charon

v puli lodí ze světla a eon vody 

decentralizace svobody projekt Sexmort 

pernamentni refragmentace informace

mantinel hmotne nominace floskula inertní...

 

6. Modely eschatonu fyzické systémy 

rekonfigurace atomů nevydelitelne jádro hromu 

robustní konstrukce planet animalni galaxie 

xidericke solarizace imprinty slunci budoucnosti 

(Jsouc korpulentni opulence upeni peni morske peny)

 

7. Habitus umírá sycen ze scén svými živly 

lidské ortogence genetika c paprsky cyberneticke gridy 

eschaton tónů smrtelna podstato transmutujici konstanto 

andante preludium čísla Pi viralni fraktaly ve Tvých oči 

 

 Epilog: Expozice hypersylabita a Ty...

tohle je Eschaton lomene holony

šanson uticha Charon na lodi světla a vody 

 

Nechť v předvečer profundy sprymoveho sne

ochutnas mem duševní svobody...

 

Scy Poematika antagonika Imaginace a její daleke plody

hvozdy klestici leští po hraně stou pramici 

ptám se autority kdo schvaluje autoritu minority 

a vyclenuje poslední článek lidské entity 

mainstream envelope stretching amplituda I ching...

 

A pro co ses narodil Ty...?

Pro co bys zemřel Ty...?

  

 

Autor Happyyz, 12.03.2016
Přečteno 843x
Tipy 0
ikonkaKomentáře (0)
ikonkaDoporučit (0x)

Komentáře
Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2004 - 2024 liter.cz v1.6.1 ⋅ Facebook, Twitter ⋅ Nastavení soukromí