Mocní

Mocní

Anotace: ........synové lidí....

Spravedlnost je nedostupná,čest a morální cti jsou nehodnotné věci,mírnost a laskavost
to jsou slabosti,víra a naděje.....blbneš...k čemu jsou?!
Někdy se může zdát, že ničemným se daří dobře. Vidíme to na zkušenosti Asafa. Řekl: „Pokud jde o mne, mé nohy málem odbočily, mé kroky byly téměř přivedeny ke sklouznutí.“ Proč? Asaf odpovídá: „Začal jsem ... závidět vychloubačům, když jsem vídal ten pokoj ničemných lidí.“ (Žalm 73:2, 3)
I ty vidíš ten "pokoj" zlodějů v kravatách...v talárech soudců... v uniformách vojevůdců...v oblečcích prostitutek...v oblecích politiků...a začal jsi jim závidět?!?No nejsi sám tento
stav mysli narušil stav srdce mnoha...mnoha lidí.
Moudra věků..."Získej moudrost můj synu a získáš porozumění".Ale my chceme všechno hned a bez dřiny bez sebeovládání bez snahy a trápení...křičí hlučné davy v revoltách a revolucích ve snaze vyvýšit samy sebe a uchopit moc a žít pod heslem jen já jen já a má pravda ...je to co budete vzývat a poslouchat(stát islámský,Putin a jeho sen KGB,páni z burziáni,křesťanstvo,nacionalismus v jeho násilných podobách,Alkaida.......,
pseudo humanita(propagace homosexuality,pedofilie,prostituce)a pak se divíme že muži,kteří vyrosli v hodnotách Abrahamových kmenů berou do rukou právo a zbraň,když chtějí ubránit před "hodnotami" těchto našich vládců své kmeny,stany..no jo vím...protože existuje bytost jménem satan tak mnoho z nich těch co jako ti naši opustili mírnost chtějí absolutní moc,když pak znásilní dívku či ženu řeknou že je svedla....ona je zabita a tyto zvířata jdou dál a daří se jim....zdánlivý pokoj ničemných... .
Asaf k nám z Boha mluví dál Moudra věků:Když však vešel do Boží chrámové svatyně, uvědomil si, že Jehova je postavil na kluzkou půdu. (Žalm 73:17, 18) Každý úspěch, kterého snad ničemní zdánlivě dosáhnou, je dočasný. Proč jim tedy závidět?Jejich dny
jsou jako dým...jako mlha jež pomíjí....Spravedlivý budou vlastnit Zemi,mírní ti na ní zbudou....a budeš hledět na místa kde stálo tolik mocných ničemů a oni už nebudou,
tak jako existuje velice inteligentní bytost satan....a vládne tomuto světu...vládne jen dočasně....do Dne kdy Prastarý na dny vstane k lupu a nařídí Kristu je zlikvidovat to je šťastná událost pro vesmír,planetu,lidi-Armagedon.A odpověď na na spornou otázku mezi Aláhem=Všemohoucím Bohem=Elohim jehož svaté jméno je Jehova a satanem vedeným lidstvem je tato :lidé nejsou schopní si vládnout lidstvo potřebuje lásky plného Stvořitele,aby nám určoval meze našeho přebývání a míru svobody,která bude k našemu prospěchu a prospěchu Země jíž nám dal k životu....On stvořil lidstvo dokonalé no a protože se naši prarodiče rozhodli pro nezávislost proto trpíme jsme nemocní a umíráme....pokud by Adam a Eva byly věrní byly tu s náma a učili by nás o Bohu....protože však neposlechli poslal nám Bůh učitele mírné povahy Krále s mocí a
láskou,abychom se od něj učili a jako mírní lidé v bázni před Bohem pod vládou Krista byly uvedeni do rodiny Božích dokonalých dětí s mírou svobody jež není omezena smrtí,ani bolestí ani trápením...Jo slyšíš ten hlas...za sebou jak říká "to je cesta choď po ní....veď po ní svou rodinu a nezáviď ničemným vždyť jejich konec je už na dohled".
Pohleď...emancipace...touha po moci...touha po nepoctivém zisku...touha prostitutek...
to vše pomíjí a jen spravedlivý Bohabojný člověk zůstává..... .lamar.c
Autor lamar.c, 09.11.2014
Přečteno 709x
Tipy 1 ... Tip / Supertip
Poslední tipující: lesní víla
ikonka Komentáře (0)

Komentáře
© 2004 - 2020 liter.cz v1.4.9 | Facebook, Twitter